h

Nieuws uit 2014

14 april 2014

Hulpdienst SP Boxmeer: ‘Maatschappij verhardt’

De SP Hulpdienst heeft in 2013 meer zaken behandeld dan in 2012. Ruim honderd inwoners uit de gemeente Boxmeer klopten met diverse hulpvragen aan bij de hulpdienst van de Socialistische Partij. Dat betekent gemiddeld elke drie dagen iemand, die in de financiële of sociale knel raakt en dat ook ergens durft aan te kaarten.

“We merken dat de maatschappij verhardt en de dienstverlenende instanties vrijwel uitsluitend naar de kosten en uitgaven kijken en niet of nauwelijks verwijzen óf oplossingen aandragen”, zo laat Hulpdienstwoordvoerder Theo Weenink weten. Hij noemt het in deze economisch mindere jaren ‘triest maar helaas een trend , dat steeds meer mensen moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen’. “Zelfs zo erg dat zij met een bewindvoerder te maken krijgen.”

Lees verder
7 april 2014

Vragen - Koerswijziging woningcorporatie Mooiland

Vragen raadsleden J. Koelman en W. van den Hoven betreffende koerswijziging woningcorporatie Mooiland.

Lees verder
6 april 2014

ROOD Boxmeer: Geld huurders binnen gemeente investeren

Een aantal leden van de SP-jongerenafdeling ROOD Boxmeer heeft op vrijdag 4 april in de Boxmeerse wijken Bakelgeert en Luneven posters geplakt op ruiten van leegstaande en te koop staande huurwoningen van woningcorporatie Mooiland. De tekst spreekt voor zich: ‘Waarom woont hier niemand?’

SP-jongeren van ROOD Boxmeer plakken tegen de verkoop van Boxmeerse huurwoningen, waarvan het geld vervolgens buiten de gemeente Boxmeer wordt geïnvesteerd.

De reden voor deze actie is dat ROOD Boxmeer tegen de leegstand is van deze woningen. Vooral in deze tijd van wachtlijsten voor huurwoningen. ‘Geen goede zaak’, zo meent ROOD Boxmeer.

Lees verder
4 april 2014

SP reageert op koerswijziging Mooiland

De SP was en is onaangenaam verrast door een  publicatie over woningcorporatie Mooiland waarin gesteld wordt dat zij een andere koers gaan varen. In betreffende publicatie is aangegeven dat Mooiland haar focus met betrekking tot sociale huurwoningen gaat verleggen naar de regio’s Nijmegen en Apeldoorn.

Nu heeft Mooiland per 1 april 2014 ook al het hele woningaanbod in de provincie Limburg, met uitzondering van alleen de gemeente Gennep, van de hand gedaan. Wij zijn dan ook bang dat, juist nu er een grote vraag is naar sociale huurwoningen, Mooiland zich ook terug gaat trekken uit onze regio en uit de gemeente Boxmeer. Dit terwijl woningcorporaties primair een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben op het gebied van sociale (huur)woningbouw.

Lees verder
4 april 2014

Burger stemt, CDA beslist!

De zogenoemde ‘informatie’ onder leiding van CDA-lijsttrekker/wethouder Erik Ronnes was vanaf het begin een farce. Immers, de conclusies die hij trekt na welgeteld één informatieronde, had hij ook van tevoren al kunnen trekken met zijn CDA. Zo kan het gebeuren dat beide verkiezingswinnaars SP en PK schijnbaar verliezen en alle verliezers nu als schijnbare winnaars een coalitie gaan vormen van CDA, LOF, VDB/LO en VVD.

Aldus oordeelt de SP Boxmeer na de mededeling van ‘CDA-informateur’ Erik Ronnes dat er in de nieuwe coalitie geen plaats is voor de SP en PK; gezamenlijk maar ook afzonderlijk niet.

In onze democratie mag de burger elke vier jaar zijn stem uitbrengen. De burger mag veronderstellen dat er geluisterd wordt naar zijn mening. De verkiezingsuitslag in Boxmeer laat zien dat de drie coalitiepartijen uit 2012 alledrie stemmen verloren hebben bij de afgelopen verkiezingen, zelfs met een hogere opkomst.

Lees verder
1 april 2014

Machtsblok van ABC/CDA en D66 houdt SP buiten het College van BenW

De partijen ABC, CDA en D66 willen niet dat de SP met een wethouder deel gaat nemen in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Omdat zij een meerderheid hebben in de gemeenteraad kunnen en zullen ze dat tegenhouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier