h

Nieuws uit 2014

16 september 2014

SP Boxmeer wil geen verrommeling buitengebied door oneerlijke horeca

Er is een sterke toename merkbaar van (pseudo)horeca in het buitengebied, variërend van Bed & Breakfasts, Minicampings, Theehuizen en locaties voor evenementen en (privé-)feesten. Hoewel dit uit toeristisch en economisch oogpunt  als positief kan worden ervaren moet het niet zo zijn dat deze en andere horecavormen ongebreideld kunnen opdoemen in het Boxmeerse buitengebied.

De SP is van mening dat het buitengebied bestemd is voor de landbouw en de natuur, hier passen horecagelegenheden niet in. Horeca hoort primair in de kernen waardoor de leefbaarheid daar behouden wordt en er geen overlast ontstaat in het buitengebied.

Lees verder
13 september 2014

Opinie: Mestverwerker is een slecht plan

Afgelopen week zijn de plannen naar buiten gekomen om ook in de gemeente Boxmeer de eerste grootschalige mestfabriek te gaan bouwen. In tegenstelling tot het College is de SP hier tegen, omdat een mestfabriek onderdeel is van een veel groter probleem, namelijk teveel beesten in Brabant.

Brabant is de meest dier-intensieve regio van heel Nederland, van heel Europa en zelfs van heel de wereld. Met alle gevolgen van dien zoals gezondheidsrisico’s (bijv. Q-koorts), grootschalige dierziektes, ammoniak overlast, luchtverontreiniging (fijnstof), stankproblemen en overbemesting. Dit geldt zeker ook voor Boxmeer. Ter illustratie, vanwege de verontreiniging van ons grondwater door overbemesting zijn in Boxmeer in 2012 twee waterwinstations gesloten.

Het neerzetten van een grote mestfabriek in Overloon lost al deze problemen niet op, want juist met mestfabrieken kunnen en zullen we nog meer beesten gaan houden (in megastallen) en zullen we vervolgens nog meer mestfabrieken moeten bouwen.

Lees verder
2 september 2014

Vragen - Forse kortingen op jeugdzorg in Noordoost-Brabant

Vragen raadslid dhr. J. Koelman betreffende forse kortingen op jeugdzorg in Noordoost-Brabant.

Lees verder
2 september 2014

SP Boxmeer vreest voor 'crash' in Jeugdzorg

Begin deze week is bekend geworden hoe hoog (of liever hoe laag) de budgetten voor de jeugdzorginstellingen in onze regio worden. Weliswaar lijkt het om (ambtelijke) voorstellen te gaan, maar het geeft wel de richting aan. Navraag bij diverse instellingen op het terrein van de gespecialiseerde jeugdzorg (jeugdhulpverlening, GGZ, LVB en VG) maakt ons duidelijk dat het gaat om kortingen tussen de 20 en 50%!

De SP kan deze kortingspercentages niet plaatsen. In het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg, dat is vastgesteld door de gemeenteraad, is besloten maximaal 10% te korten. Daarnaast heeft staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer doorlopend gezegd dat de jeugdzorg in 2015 een ‘zachte landing’ zou maken, met een korting van 2 tot 3%. Dit is geen zachte landing: dit leidt tot een crash!

Lees verder
28 augustus 2014

Vervolgvragen - Kosten verband houdende met de verbonden partijen Agrifood Capital en Samenwerken Land van Cuijk

Vervolgvragen raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende kosten verband houdende met de verbonden partijen Agrifood Capital en Samenwerken Land van Cuijk.

Lees verder
2 augustus 2014

Actie Inkomenskaart

Op 2 augustus staat de SP Cuijk op het Louis Jansenplein om de inwoners van de gemeente te informeren over alle bestaande inkomensregelingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier