h

Nieuws uit 2014

29 juli 2014

Wielerspektakel 'Daags na de Tour' weer in Boxmeer

Al vanaf 1974 is het wielerspektakel 'Daags na de Tour' al te zien in Boxmeer. Hier komen jaarlijks tienduizenden mensen kijken naar het wielrennen en, zeker niet onbelangrijk, proeven van de geweldige sfeer die er elk jaar weer heerst. Dit jaar was het al weer de 40e keer dat de ronde werd  georganiseerd.

Lees verder
3 juli 2014

Cao-onderhandelingen WSW

Mariëlla van Wijnen - Heijs

Lees verder
3 juli 2014

Motie - Heropenen onderhandelingen CAO SW

SP Motie om een brief te zenden aan de VNG waarin wordt aangegeven dat bevriezing van de CAO-sw onwenselijk is en bepleit wordt dat de werkgeversdelegatie van de VNG het overleg met de vakbonden heropent om te komen tot een passende CAO voor de SW-werknemers met dien verstande dat het rijk de extra kosten voor de CAO voor haar rekening neemt.

Lees verder
3 juli 2014

Vragen - Kosten verband houdende met de verbonden partijen AgriFood Capital en Samenwerken Land van Cuijk

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende kosten verband houdende met de verbonden partijen AgriFood Capital en Samenwerken Land van Cuijk.

Lees verder
2 juli 2014

SP: Winsten AgriFood Capital niet naar BV

De gemeente Boxmeer is een van 20 partners in de oprichting van Agrifood Capital. Agrifood Capital heeft tot doel het stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen in de agrarische en voedselsector. De SP steunt dit initiatief van harte. Dit is goed voor de ontwikkeling van de regio en de  werkgelegenheid. De constructie waarmee de oprichting tot stand moet komen is voor de SP echter aanleiding een motie in te dienen.

Lees verder
30 mei 2014

Wie vind jij de meest groene politicus?

Welke politicus heeft tastbare resultaten geboekt op het vlak van natuur en landschap? En wie heeft zich ingezet voor het verbinden van natuur met andere maatschappelijke belangen als gezondheid, recreatie of water? Met andere woorden: welke lokale, provinciale, landelijke of Europese politicus verdient het om daarvoor gelauwerd te worden?

Lees verder

Pagina's

U bent hier