h

Nieuws uit 2014

24 december 2014

SP Hulpdienst: Soepeler schuldhulpverlening niet vóór 2016

Het Boxmeerse college van b en w en de raad  heeft bij de begrotingsbehandeling afgelopen maand de kans kansen laten liggen om de beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening aan te passen.

*verantwoordelijkheden  omschreven in het beleidsplan.

Het huidige beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 geldt namelijk nog maar één kalenderjaar. Door niet nu al een nieuw plan met nieuwe regels op ter stellen moeten mensen in financiële problemen nog minimaal één jaar verder onder de oude, minder soepele en klantvriendelijke richtlijnen en criteria.

Lees verder
18 december 2014

Onderhoudsheffing woningcorporatie Mooiland

Op zaterdag 20 december gaat de SP Cuijk actie voeren tegen een slinkse vorm van huurverhoging door woningcorporatie Mooiland. Van 11.00 uur tot 13.00 worden er pamfletten uitgedeeld bij winkelcentrum Maasburg. 

Lees verder
17 december 2014

Vragen - Uitvoering keukentafelgesprekken Wmo

Vragen raadslid mw. M. van Wijnen-Heijs betreffende uitvoering keukentafelgesprekken Wmo.

Lees verder
16 december 2014

SP Boxmeer vind huishoudelijke hulp in Boxmeer een puinhoop

Foto: Socialistische Partij / www.sp.nl
Ondanks dat de huishoudelijke hulp pas per 1 jan gekort wordt, heeft Boxmeer middels een pilot hierop vooruit gelopen. En de gevolgen zijn goed merkbaar.

 

De keukentafelgesprekken verlopen niet volgens de afspraken zoals die in de gemeenteraad gemaakt zijn. De intaker komt binnen met een vooraf ingevuld formulier en het is stikken of slikken. Overleggen “Ho maar”! Zorg op maat is ver te zoeken! Of je nu vergeetachtig / licht dement bent of niet, er wordt een gesprek gevoerd met de cliënt. Voorinformatie wordt niet gegeven, cliënten voelen zich overvallen. Er is dus absoluut geen sprake van maatwerk!

Lees verder
11 december 2014

Zebrapaden kern Boxmeer

Mariëlla van Wijnen - Heijs

Lees verder

Pagina's

U bent hier