h

SP Boxmeer vind huishoudelijke hulp in Boxmeer een puinhoop

16 december 2014

SP Boxmeer vind huishoudelijke hulp in Boxmeer een puinhoop

Foto: Socialistische Partij / www.sp.nl
Ondanks dat de huishoudelijke hulp pas per 1 jan gekort wordt, heeft Boxmeer middels een pilot hierop vooruit gelopen. En de gevolgen zijn goed merkbaar.

 

De keukentafelgesprekken verlopen niet volgens de afspraken zoals die in de gemeenteraad gemaakt zijn. De intaker komt binnen met een vooraf ingevuld formulier en het is stikken of slikken. Overleggen “Ho maar”! Zorg op maat is ver te zoeken! Of je nu vergeetachtig / licht dement bent of niet, er wordt een gesprek gevoerd met de cliënt. Voorinformatie wordt niet gegeven, cliënten voelen zich overvallen. Er is dus absoluut geen sprake van maatwerk!

Hoe kan je ook maatwerk leveren als je ervan uit gaat dat iedereen onder dezelfde omstandigheden woont. Niet iedereen woont nu eenmaal in een standaard seniorenwoning en niet iedereen is een senior. De gemeente stuurt een intaker die niet bedrijfsonafhankelijk is, en bij voorbaat gestuurd wordt om een financieel resultaat te halen. De screenings lijsten met de te bespreken punten worden niet met cliënten doorgesproken, en worden vooraf ingevuld meegebracht. De motivatie om huishoudelijke uren te korten is alleen op geld gestoeld...Waar is het maatwerk...!!!

Na bezwaar bij de gemeente (mits je niet verwezen wordt naar de zorgverlener) komt het voor dat je voor een 2e zogenaamd keukentafelgesprek onverwacht telefonisch gebeld wordt, wat uitmond in een “welles en nietes” en er alleen over geld gesproken wordt. Helaas nog steeds geen woord over maatwerk, terwijl cliënten aangeven echt onvoldoende zorg te hebben, het huis vervuilt, infecties liggen op de loer… met als klap op de vuurpeil een dreigement dat men dan maar door een bezwarencommissie gehoord moet worden. Om hier goede juridische onderbouwing voor op te stellen is een jurist gewenst.

SP Boxmeer vindt dat het niet gekker moet worden. Mensen die de hulp nodig hebben moeten niet gekort worden, en hebben recht op een financieel onafhankelijke fatsoenlijke intake.

De SP heeft het college dan onder andere gevraagd welke stappen men gaat nemen om de burgers de garantie te kunnen geven op een goed, correct keukentafelgesprek door een onafhankelijke intaker.

Reactie toevoegen

U bent hier