h

Fractie

Sinds de herindelingsverkiezingen van afgelopen november heeft de SP 2 zetels in de raad. SP Land van Cuijk is trots op zijn raadsleden. Ondanks de 2 zetels zijn zij de aangewezen personen om het verschil in de raad te maken voor u als inwoner. Als SP vinden wij het enorm belangrijk dat u als inwoner wordt gehoord. Samen met u maken wij de mooie nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Foto: Maurits / SP

Hieronder de geschiedinis van voorheen SP Boxmeer en SP Cuijk:

Sinds 1994 zit de SP in de gemeenteraad van Boxmeer. De SP kwam toen door ruim 900 stemmen met 2 zetels in de Raad.

Bij de verkiezingen van 1998 won de SP fors, dat betekende 3 zetels.

Bij de verkiezingen van 6 maart 2002 won de SP voor de derde keer op rij en haalde 4 zetels. Daarmee werd de SP verreweg de grootste partij in de gemeenteraad van Boxmeer en heeft de SP ook haar intrede gedaan in het college van Burgemeester en Wethouders.

Op 7 maart 2006 werd voor de vierde keer op rij de verkiezing gewonnen. Met bijna 3758 stemmen behaalde de SP maar liefst 6 zetels. Daarmee zat de SP opnieuw in het college.

In 2010 waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het resultaat: een fractie van 4 raadsleden, en 1 wethouder in het college. Helaas is er op 2 april 2012 een breuk ontstaan in het college en kon de SP niet anders dan haar wethouder terug trekken (zie persbericht).

In 2014 heeft de SP opnieuw winst geboekt. In de huidige raad is de SP vertegenwoordigd door maar liefst 5 raadsleden.

In 2018 is de SP in Boxmeer gelijk gebleven tegen de landelijke tendens in: drie nieuwe raadleden en twee raadsleden die er al een hele raadsperiode op hadden zitten.

Sind 2014 zit de SP in de gemeenteraad van Cuijk. Tijdens de verkiezingen van 2014 kwam de SP met maar liefst 4 zetels in Cuijk in de gemeenteraad. De SP was de grootste partij in Cuijk

Tijdens de verkiezingen van 2018 verloor de SP in Cuijk en ging zij terug naar 2 zetels.

In de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 is de SP vertegenwoordigd met twee raadsleden: Fractievoorzitter Bregje van Lieshout en Bert Moeskops, gesteund door de burgerraadsleden Jan en Jaap van Densen en Mariëlla Heijs. De fractie en burgerraadsleden worden afhankelijk van de onderwerpen verder ondersteund door deskundige achterbanleden.

 

U bent hier