h

Vragen - Uitvoering keukentafelgesprekken Wmo

17 december 2014

Vragen - Uitvoering keukentafelgesprekken Wmo

Vragen raadslid mw. M. van Wijnen-Heijs betreffende uitvoering keukentafelgesprekken Wmo.

Inleiding

SP Boxmeer vindt huishoudelijke hulp in Boxmeer een puinhoop. Ondanks dat de huishoudelijke hulp pas per 1 januari 2015 gekort wordt, heeft Boxmeer middels een pilot hierop vooruit gelopen. En de gevolgen zijn goed merkbaar. De keukentafelgesprekken verlopen niet volgens de afspraken zoals die in de gemeenteraad gemaakt zijn. De intaker komt binnen met een vooraf ingevuld formulier en het is stikken of slikken. Overleggen, “ho maar”! Zorg op maat is ver te zoeken! Of je nu vergeetachtig/licht dement bent of niet, er wordt een gesprek gevoerd met de cliënt. Voorinformatie wordt niet gegeven, cliënten voelen zich overvallen.

Er is dus absoluut geen sprake van maatwerk! Hoe kan je ook maatwerk leveren als je ervan uit gaat dat iedereen in dezelfde omstandigheden woont? Niet iedereen woont nu eenmaal in een standaard seniorenwoning en niet iedereen is een senior. De gemeente stuurt een intaker die niet bedrijfsonafhankelijk is en bij voorbaat gestuurd wordt om een financieel resultaat te behalen. De screeningslijsten met te bespreken punten worden niet met cliënten doorgesproken en worden vooraf ingevuld meegebracht. De motivatie om huishoudelijke uren te korten is alleen op geld gestoeld ... waar is het maatwerk?!

Na bezwaar bij de gemeente (mits je niet verwezen wordt naar de zorgverlener) komt het voor dat je voor een tweede zogenaamd keukentafelgesprek onverwacht gebeld wordt wat uitmondt in een “welles en nietes” en waarbij alleen over geld gesproken wordt. Helaas nog steeds geen woord over maatwerk, terwijl cliënten aangeven echt onvoldoende zorg te hebben, het huis vervuilt, infecties op de loer liggen met als klap op de vuurpeil een dreigement dat men dan maar door een bezwarencommissie gehoord moet worden. Om daarvoor een goede juridische onderbouwing op te stellen is een jurist gewenst.

SP Boxmeer vindt dat het niet gekker moet worden. Mensen die de hulp nodig hebben moeten niet gekort worden en hebben recht op een financieel onafhankelijke fatsoenlijke intake.

Vragen

1. Welke stappen onderneemt u om de burgers de garantie te kunnen geven op een goed, correct keukentafelgesprek door een onafhankelijke intaker?

2. Als de gemeente zelf intakers in dienst neemt zijn deze organisatie onafhankelijk. Neem je intakers in dienst met een ergo therapeutische achtergrond, dan is/zijn deze bekend met diverse ziektebeelden met de specifieke beperkingen. Wanneer neemt  u Wmo intakers in dienst zodat er geen belangenverstrengeling is?  

3. Wij zijn van mening dat alle cliënten opnieuw benaderd dienen te worden  voor een goed openhartig meedenkend keukentafel gesprek waarbij altijd familie of een mantelzorger aanwezig is. Bent u bereid deze gesprekken opnieuw te voeren?

4. Hoe garandeert u dat mensen niet meer overvallen worden, maar de tijd krijgen om iemand die ze vertrouwen bij het gesprek te kunnen uitnodigen?

5. De wethouder gaf eerder aan weinig tot geen klachten binnen te krijgen. Dat is natuurlijk ook niet mogelijk als de bezwaren op de intakes niet naar het gemeentehuis maar naar de zorgverleners gestuurd dienen te worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Wanneer komt de gemeente met een eigen gemeentelijk klachtenmeldpunt Wmo?

Reactie toevoegen

U bent hier