h

Nieuws uit 2014

30 oktober 2014

Motie - Maaltijdvoorziening

SP motie waarin het college verzocht wordt om contact op te nemen met het college en de gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis om het genoemde compensatiebedrag gebaseerd op de Nibud richtlijn van € 2,09 per thuisbezorgde warme maaltijd te verhogen naar een voor beide gemeenteraden acceptabel bedrag en stelt vast dat de gemeenteraad van Boxmeer in haar vergadering van 11 december 2014 hierover een besluit wil nemen, zodat een en ander per 1 januari 2015 kan worden uitgevoerd.

Lees verder
16 oktober 2014

Motie - Familie Hovsep Khachatryan

Motie waarin het college verzocht wordt tot 1 juli 2015 of eerder zodra het beslismoment om trent de asielprocedure daar is, de familie Hovsep Khachatryan financieel te ondersteunen en stelt vast dat indien in juli 2015 nog geen beslissing is genomen de raad opnieuw hieromtrent een uitspraak zal doen.

Lees verder
16 oktober 2014

Gemeente Boxmeer helpt familie Hovsep Kachatryan

Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van de gemeenteraad heeft het college toegezegd de familie van Hovsep Kachatryan te blijven steunen.

De extra vergadering was ingepland op verzoek van de SP fractie die samen met de PK een motie wilden indienen om de familie Kachatryan te blijven ondersteunen. Na een schorsing van de vergadering en een beraad van college en fractievoorzitters kwam het college met een voorstel de familie van Hovsep te blijven ondersteunen. Hoe dit in praktijk eruit zal komen te zien zal op zeer korte termijn nog uitgewerkt worden.

Lees verder
9 oktober 2014

SP vraagt extra raadsvergadering aan voor fam. Khachatryan

Op verzoek van de SP Boxmeer is er op 16 oktober om 18:30 uur (voorafgaand aan de commissievergadering die avond) een extra raads-vergadering gepland. Als enig agendapunt staat een motie van de SP die zal worden ingediend met betrekking tot de familie Hovsep Kachatryan. In deze motie wordt het college verzocht om de familie van Hovsep Khachatryan  financiëel te blijven ondersteunen tot het einde van de asielprocedure waarin de familie verwikkeld is.

Lees verder
7 oktober 2014

Boxmeer haalt financiële knoet over minima

‘Minima in Boxmeer leveren flink in’, luidt de kop in de streekeditie van De Gelderlander van dinsdag 7 oktober. In het bericht staat ‘Nu wordt een eenduidig sociaal beleid neergezet’ . Wat de SP Boxmeer betreft kan het woord ‘sociaal’ er wel uit. En helemaal uit het woordenboek dat het college van B&W voor de uitvoering van beleid heeft gekregen van zijn coalitiepartners CDA, LOF en VDBLO. “Ze halen gewoon de financiële knoet over mensen, die toch al amper een cent hebben om hun kont te krabben.”

Lees verder
7 oktober 2014

SP en thuiszorg samen: ruim 500 handtekeningen

De SP Boxmeer heeft tijdens een actie met thuiszorgmedewerkers van Pantein op zaterdag 4 oktober  in het winkelcentrum van Boxmeer in anderhalf uur tijd een kleine driehonderd handtekeningen opgehaald tegen de afbraak van de zorg.

De PvdA/VVD-regering sluit de toegang naar verzorgingshuizen af en bezuinigt tegelijk op de thuiszorg. Op de zorg aan de meest kwetsbare mensen wordt maar liefst drie miljard euro bezuinigd; dat is dus drieduizend keer één miljoen euro. Verder krijgen gemeenten de jeugdzorg en een groot deel van de zorg voor ouderen en gehandicapten op hun bordje, maar moeten zij dat tegelijkertijd met veel minder geld doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier