h

Nieuws uit 2015

29 december 2015

SP BOXMEER WENST U FIJNE FEESTDAGEN

Foto: Jeu Bussers
De leukste actie in het jaar is toch wel rond kerst en oud en nieuw gewoon kerstkransjes en nieuwjaarswensen uitdelen.Lees verder
11 december 2015

SP stemt in met Beleidsnotitie Horeca in het buitengebied

De SP is blij dat we als Raad een beleidsnotitie Horeca in het buitengebied hebben vastgesteld om duidelijkheid te geven wat wel en niet mag. De SP draagt het midden- en kleinbedrijf een warm hart toe, maar komt ook op voor omwonenden en natuur. De SP meent dat met deze notitie een goede balans is gevonden qua beleid.

Dat is iets anders dan de opmerking van wethouder Stevens tijdens de commissievergadering dat een ondernemer wat extra moet kunnen verdienen met passanten. De SP heeft daarom de wethouder nadrukkelijk meegeven dat hij met de uitvoering van dit beleid niet eenzijdig de belangen van de ondernemer heeft te dienen maar ook die voor omwonenden en natuur.

Lees verder
3 december 2015

SP STELT COLLEGE IN GEBREKE NA WOB-VERZOEK

Omdat de SP Boxmeer geen antwoord kreeg op de vragen die gesteld zijn voorafgaand aan de begrotingsvergadering heeft de SP tijdens deze vergadering een verzoek gedaan vanuit de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om alsnog de gevraagde informatie te krijgen.

Lees verder
2 december 2015

SP stelt vragen over ABP pensioen

De SP zal tijdens de raadsvergadering van 10 december vragen stellen over de beleggingen van het ABP. Gemeenteambtenaren hebben hun pensioen verplicht ondergebracht bij het ABP. Om rendement op pensioen te halen dient het ABP de gelden te beleggen. Het ABP doet dit onder andere in (kern)wapens.

Lees verder
1 december 2015

SP over ‘Mijn.overheid.nl’: Oud? Zoek het lekker zelf uit!

Foto: SP
Steeds meer ouderen kloppen aan bij de SP Hulpdienst met vragen over ‘Mijn Belastingdienst’ en ‘Mijn Toeslagen’. En daar komt nu de berichtenbox ‘Mijn Overheid’ bij. Dit is een digitale brievenbus waarin de belasting voortaan digitaal  - via internet - berichten stopt die u voorheen gewoon als brief per post kreeg.
Om deze digitale brievenbus van de Belastingdienst te kunnen legen, heeft u wel een DigiD-code nodig. Dit is een digitale indentificatie-code om op de computer en internet te gebruiken.Lees verder
24 november 2015

SP Boxmeer stelt TTIP aan de orde

TTIP, het op hande zijnde handelsverdrag met Amerika, is door de SP Boxmeer aan de orde gesteld. De SP heeft in haar landelijke blad al aandacht besteed aan TTIP, maar Arjen Lubach stelt het hier nog eenvoudiger. Lees verder

Pagina's

U bent hier