h

Nieuws uit 2015

7 maart 2015

RAAD MOET BETER OMGAAN MET FRACTIEGELD

Bij de raadsbrede verantwoording over het fractiebudget over 2014 in de gemeente Boxmeer blijkt dat niet alle raadsfracties zich aan de verordening hebben gehouden. Onbekendheid met de regeling wordt als argument opgevoerd, terwijl deze heel duidelijk is, zo meent de SPBoxmeer. 

Lees verder
3 maart 2015

SP Boxmeer legt zich niet neer bij vertrek familie Khachatryan

De SP in Boxmeer is verbijsterd over het besluit van de rechtbank om Hovsep Khachatryan en zijn familie uit te zetten.  De redenen die de rechtbank aangeeft zijn totaal niet te bevatten. Het feit dat een delict uit het verleden waarvoor Hovsep al lang zijn straf heeft uitgediend nu weer als reden voor uitzetting aangehaald wordt is onbegrijpelijk. Hij wordt nu dus dubbel gestraft voor hetzelfde vergrijp. De SP in Boxmeer legt zich dan ook niet neer bij het vertrek van Hovsep en zijn familie.

Lees verder
27 februari 2015

Motie aangenomen tegen eigen bijdrage jeugdzorg (GGZ)

De SP vindt het van de zotte dat ouders bij moeten betalen voor een opname t.b.v. behandeling bij een kind met een psychische stoornis.

Een kind dat psychiatrische hulp nodig heeft, is geen ander kind dan alle andere kinderen die lichamelijke zorg nodig hebben. SP Boxmeer is van mening dat medisch-specialistische zorg voor alle kinderen vrij toegankelijk moet zijn. De SP acht het geenszins wenselijk dat een eigen bijdrage geïnd wordt.

Lees verder
24 februari 2015

Vragen - Startersleningen in Boxmeer

Vragen raadslid dhr. T. Lensen betreffende startersleningen in Boxmeer.

Lees verder
23 februari 2015

Hulpdienst SP Boxmeer - jaarverslag 2014

Afgelopen jaar hebben we 159 hulpvragen behandeld, de vragen zijn verdeeld over 5 categorieën: Zorg en Welzijn, Financiën, Wonen, Natuurbehoud / vogelbescherming en Algemeen.

We zien de hulpvraag van onze inwoners steeds meer toenemen. Afgelopen jaar vielen de meeste hulpvragen in de categorie zorg en welzijn. Vooral de veranderingen in de zorg resulteerden in een forse toename van de hulpvragen.

Lees verder
20 februari 2015

Hansa in de problemen of niet?

Al sinds eind 2008 is ons voorgehouden dat Hansa Oncology Clinics een groot privaat kankerziekenhuis zou bouwen op Sterckwijk.  Door diverse partijen in de gemeenteraad zijn hier in de tussentijd kritische vragenover gesteld. Zo is ook een groot aantal keren gevraagd naar het wel of
niet doorgaan van de Hansa kliniek. Hierop werd door het college tot op heden altijd geantwoord dat men nog in gesprek is en dat we er van uit kunnen gaan dat het doorgaat. Nu lezen dat de Zernike Health Care Group B.V., één van de B.V’s van ondernemer en initiatiefnemer Lex de Lange, door de rechtbank failliet is verklaard (zie http://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1041166/zernike-hea...).

Lees verder

Pagina's

U bent hier