h

Nieuws uit 2015

17 juli 2015

Vragen - publiceren van een lijst met maximaal te declareren tarieven PGB voor jeugdzorg

Vragen raadslid mevr. M. van Wijnen-Heijs betreffende publiceren van een lijst met maximaal te declareren tarieven PGB voor jeugdzorg.

Lees verder
13 juli 2015

Vragen - privacy(beleid)

Vragen raadslid mevr. M. van Wijnen-Heijs betreffende privacy(beleid).

Lees verder
8 juli 2015

Vragen - transitie werk en inkomen

Vragen raadslid mevr. M. van Wijnen-Heijs betreffende transitie werk en inkomen.

Lees verder
4 juli 2015

FNV en SP willen druk opvoeren tegen afbraak zorg

Foto: FNV
De FNV is in samenwerking met diverse andere organisaties en partijen zoals de SP van plan om de druk op te voeren tegen de afbraak van de zorg, de bezuinigingen over de ruggen van werkende klassen en de zwakkere in de maatschappij. Op 12 september willen wij de noodklok doen luiden door een grote demonstratie te realiseren waarbij we duidelijk willen maken dat de 750.000 handtekeningen die zijn opgehaald door de petitie ‘red de zorg’ niet zomaar opzij geschoven mogen worden. We moeten Nederland laten zien dat zeer veel mensen het er niet mee eens zijn!Lees verder
1 juli 2015

SP Boxmeer wil 335.000 euro reserveren voor begeleid werken

De SP in Boxmeer wil 335.000 euro toevoegen aan de gelden begeleid werken. Deze 335.000 euro is een gedeelte van het geld dat op de jaarrekening van 2014 over is op de afdeling sociale zaken. Onder deze afdeling vallen onder andere de gelden voor  WMO, werk en activering, bijstand en armoede beleid.     

Lees verder
15 juni 2015

SP Boxmeer - Weg besluit!

In de raadsvergadering van 4 juni kon de raad besluiten om wegen in het buitengebied op te knappen. Uit het voorstel was allereerst niet overduidelijk welke wegen opgeknapt zouden worden. Voor zover de wegen wel bekend waren wordt bij onderzoek ter plaatse  niet duidelijk wat er aan de wegen aangepast moet worden. Wanneer de SP hierover vragen stelt in de commissie dan wordt dit afgedaan als vragen over de uitvoering en daar bemoeit de raad zich niet mee. Ons oordeel is anders. Lees verder

Pagina's

U bent hier