h

Nieuws uit 2010

23 december 2010

‘Serious’ bijdrage aan Boxmeers Request

BOXMEER – Woensdag bood (lokaal) SP-prominent Emile Roemer namens de afdeling Boxmeer een cheque ter waarde van 350 euro aan de Serious Request-actie van scholengemeenschap Metameer (voorheen Stevensbeek) in Boxmeer aan. Inmiddels staat de teller bij de nog lopende actie onder de lokale SP-leden op ruim 500 euro. Voorwaar een mooie prestatie van de Boxmeerse socialisten.

Lees verder
22 december 2010

SP: ‘Mooiland Maasland moet juist nu tekort aan huurwoningen wegwerken’

Boxmeer - Juist in deze tijd van crisis moet Mooiland Maasland het forse tekort aan huurwoningen in de gemeente Boxmeer wegwerken. Dat is ook de eerste en kerntaak van deze wooncorporatie. Mooiland Maasland levert daarmee als maatschappelijk ondernemer tevens haar bijdrage aan het herstel van de economie. Dat vindt de SP Boxmeer.

Zij maakt dit duidelijk met het plaatsen van een groot spandoek op het braakliggende terrein in de wijk Elderom aan de doorgaande Beugenseweg.

Lees verder
22 november 2010

Ook in Boxmeer 'werkt armoede niet'

De SP Boxmeer heeft afgelopen zaterdag in het winkelcentrum van Boxmeer steunbetuigingskaarten laten invullen door het winkelend publiek voor de landelijke SP-actie 'Armoede werkt niet'. De belangstelling was groot. In korte tijd zijn er 221 kaarten ingevuld. De kaarten gaan naar de SP-fractie in de Tweede kamer ter ondersteuning van SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. Zij is druk bezig is om deze bezuiniging van tafel te krijgen.

Lees verder
18 november 2010

‘Armoede werkt niet’: SP Boxmeer regelt busvervoer

BOXMEER - Op zaterdag 27 november a.s. wordt er een manifestatie georganiseerd in de Brabanthallen te Den Bosch. Deze manifestatie staat in het licht van de landelijke SP-actie ‘Armoede werkt niet’. Deze actie beoogt de plannen van tafel te krijgen die het nieuwe kabinet Rutte heeft met mensen met een arbeidsbeperking en daardoor genoodzaakt zijn gebruik te maken van een Wajong-, WSW- of WWB-uitkering. Als deze plannen doorgang vinden kan dat betekenen dat deze toch al kwetsbare groep inkomen moet inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening worden geschrapt.

Lees verder
17 november 2010

Lokale SP-steun voor acties postbodes TNT

De postbodes zijn in actie. Voor een respectvolle behandeling op de werkvloer, tegen massaontslag en intimidatie; voor een fatsoenlijke cao voor alle bezorgers en tégen stukloon en uitbuiting. De SP steunt hen daarbij in de vorm van het comité Red de postbode. * Boxmeerse SP’ers staken de lokale postbodes een hart onder de riem.Op het postkantoor in Boxmeer meldden zich op woensdag 17 november in alle vroegte enkele lokale SP-leden om de postbodes letterlijk een hart onder de riem te steken.

Lees verder
11 november 2010

Kritisch waken over gevolgen bezuinigen

Bij de begrotingsbehandeling op donderdag 11 november liet SP-fractievoorzitter Winfried Bosters weten dat de grote bezuinigingsoperatie van DRIE miljoen euro ‘geen eenvoudige klus’zijn Iedereen zal naar vermogen, maar het liefst naar draagkracht, zijn steentje moeten bijdragen om de begroting sluitend te krijgen en te houden.” Hij keek meteen al vooruit naar volgend jaar, naar de begroting voor 2012: “Het is nog niet bekend wat er met dit nieuwe kabinet nog meer aan bezuinigingen of lastenverzwaringen op onze gemeente afkomt. Dat het beleid van het kabinet in Den Haag rechts en minder sociaal is dan wij zouden willen is duidelijk. De SP zou andere keuzes hebben gemaakt.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier