h

Nieuws uit 2010

5 november 2010

Bezuinigen: de kwelling van het kiezen

Het zal niemand zijn ontgaan dat er door de landelijke economische en financiële crisis het komende begrotingsjaar 2011 en waarschijnlijk ook nog in 2012 structureel flink bezuinigd moet worden om onze gemeentebegroting uit de rode cijfers te houden. Structureel betekent bepaalde uitgaven die jaarlijks terugkomen definitief schrappen. Dat geldt ook voor Boxmeer en haar begroting. Daar heeft geen enkel gemeentebestuur om gevraagd, maar het krijgt dit vanuit het rijk wel op zijn bordje, en hard ook. Immers, voor Boxmeer komt dit neer op een slordige drie miljoen euro in 2011, mogelijk gevolgd door nog eens zo’n twee miljoen euro in 2012.

Lees verder
27 oktober 2010

Toekomst Boxmeer: Wat vindt u belangrijk voor 2012 en verder?

Veranderende geldstromen vanuit het Rijk beïnvloeden de financiële positie van de gemeente Boxmeer. De gemeente wil graag de regie in eigen hand houden om zo voorbereid te zijn op de toekomst. Hierbij verneemt de gemeente ook graag de visie van de inwoners. Daarom organiseert gemeente Boxmeer een debat met als thema: ‘Wat vind jij belangrijk?’ Alle inwoners van de gemeente Boxmeer zijn uitgenodigd om hun mening VOOR maandag 15 november te geven over een aantal stellingen.
Tot maandag 15 november kunt u op de website van de gemeente Boxmeer deelnemen aan een internetenquête. De enquête bestaat uit 27 stellingen, waarbij gevraagd wordt: wat vind jij belangrijk? De resultaten van de enquête worden verwerkt in een rapport, dat in januari in de gemeenteraad besproken wordt. De uitkomst dient als input voor de te voeren discussie. Op deze manier kun jij als inwoner van de gemeente Boxmeer jouw visie laten meewegen in de keuzes van het gemeentebestuur.
We vragen aan jou: wat vind jij belangrijk? Draag bij aan het debat en vul VOOR maandag 15 november de enquête in op www.boxmeer.nl

Lees verder
12 oktober 2010

Boxmeerse neus in ‘Binnenhof-boter’

Van tijd tot tijd wil de SP Boxmeer de mensen in onze regio in de gelegenheid stellen de politiek ook eens zelf van nabij mee te maken. Op vrijdag 8 oktober was het al weer de vierde keer dat er een busreis richting het Haagse Binnenhof vanuit Boxmeer werd georganiseerd. En… opnieuw met de echte SP-bus! De bus was voor het grootste gedeelte gevuld met dames van Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek Groeningen. Daarnaast was een twintigtal senioren uit Boxmeer en omstreken van de partij.

Lees verder
11 oktober 2010

Hulpdienst is er voor U!

BOXMEER - Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar 'de helpende hand' van de SP Hulpdienst Boxmeer. Deze helpt mensen in nood op tal van terreinen: •Problemen met de baas, de verhuurder, de gemeente? •Verdwaald in het woud van regels en procedures? •Van het kastje naar de muur gestuurd? •Hulp nodig om onrecht aan te pakken? •Hulp nodig bij het invullen van formulieren? •Hulp nodig bij belastingzaken?
Dan kunt u altijd een beroep doen op de Hulpdienst van de Socialistische Partij. Om contact te leggen klikt u op de link 'Hulpdienst' in de linkerkolom hiernaast.

Lees verder
11 oktober 2010

Open dag nieuw gemeentehuis

Het was een geslaagde opening van het nieuwe gemeentehuis in Boxmeer. Tijdens de open dagen op zaterdag 2 en zondag 3 oktober zijn er heel veel mensen komen kijken en kregen we overwegend positieve reacties en complimenten voor de gemeente. Alle politieke partijen was gevraagd om hun fractiekamer in te richten met informatie over hun partij. Ook daarvoor bestond veel interesse.

Lees verder
4 oktober 2010

Ouderendag 1 oktober 2010 SP in Boxmeer geeft extra aandacht aan ouderen.

Boxmeer – Ieder jaar in oktober verspreidt de SP in Boxmeer de ouderenkrant in de week waarin de nationale ouderendag valt.
Dit jaar is de SP op vrijdag 1 oktober (de dag van de ouderen) in Beugen en Rijkevoort geweest om de SP Ouderenkrant huis aan huis bij de senioren persoonlijk af te geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier