h

Nieuws uit 2016

21 december 2016

Boxmeer ontzegt jurist toegang gemeentehuis

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december heeft de SP vragen gesteld over het ontzeggen van toegang tot het gemeentehuis voor een jurist. Naar mening van de SP een veel te zwaar middel. Tijdens de raadsvergadering kon de burgemeester helaas geen afdoende uitleg geven waarom het college zo’n zwaar middel heeft ingezet. De SP blijft deze zaak volgen en wil te zijner tijd een accepteerbare verklaring van het college.

Aanleiding voor onze vragen was een recent artikel in het Boxmeers Weekblad waarin beschreven werd dat een juriste de toegang tot het gemeentehuis is ontzegd omdat zij een ambtenaar een pias noemde. Navraag bij deze juriste leerde dat dit inderdaad het geval was. Brieven van het college bevestigde nogmaals dat het betitelen van een ambtenaar als pias de reden was om toegang te ontzeggen. Het college kwalificeert zo’n opmerking als “een ernstige vorm van intimidatie, belediging en agressie richting onze medewerker”. Het college heeft daarom deze juriste de toegang tot het gemeentehuis voor onbepaalde tijd ontzegd en eist excuses van deze juriste alsmede een schriftelijk getekende verklaring dat ze het welzijn van ambtenaren niet meer in gevaar zal brengen.

Lees verder
15 december 2016

SP maakt zich grote zorgen over verkeersveiligheid Rochusrotonde

De SP maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Rochusrotonde in het centrum van Boxmeer. In korte tijd zijn hier bij de SP drie gevallen bekend waarbij fietsers aangereden zijn door automobilisten. Een moeder met kind kwam met de schrik vrij, een scholier had materiële schade waarbij de automobilist is doorgereden (zie artikel in de Bok van afgelopen week) en nu wederom een aanrijding waarbij een vrouw gewond afgevoerd is naar het ziekenhuis (zie artikel in de Maasdriehoek van gisteren) ook hierbij is de automobilist doorgereden.

Foto: SK-Media

Ook de SP ziet dat het hier vaak (bijna) mis gaat en zal gaan aangezien er op de Rochusrotonde dagelijks, en vooral in de spits veel scholieren van en naar school fietsen en veel automobilisten naar het werk gaan of terugkomen. Het wachten is op een volgend ongeval met mogelijk een nog ernstigere afloop.

Lees verder
8 december 2016

Help het gezin Khachatryan aan een goede en warme start in Armenië

Na het trieste bericht dat Hovsep en Wardoehi Khachatryan Nederland uitgezet zouden worden naar Armenië, heeft ons bestuur zich maximaal ingezet om dat te voorkomen.

Foto: SP

Hovsep en zijn vrouw hebben zich altijd aan alle eisen van de inburgering gehouden. En hadden jaren geleden al hun status gekregen. Altijd heeft Hovsep gewerkt in vaste dienst. Hij en zijn gezin draaiden compleet mee in de Nederlandse samenleving en zijn Nederlands staatsburger geworden.

Maar omdat Hovsep toen hij als 16-jarige naar Nederland vluchtte op advies van zijn oom de achternaam van zijn oom heeft gebruikt is inmiddels zijn status ingetrokken. Uiteindelijk is het kinderpardon voor zijn dochter aangesproken, maar werd zonder pardon afgewezen. Omdat Hovsep en gezin zich niet gehouden zouden hebben aan de eisen van de inburgering.

Het hoger beroep bij het Europese Hof is nog niet uit gesproken, maar dit mogen ze niet in Nederland afwachten. Helaas heeft staatssecretaris Dijkhoff (VVD) zijn bevoegdheid niet gebruikt om ze hier te laten blijven. Dit gezin (met twee kinderen; en een derde op komst), dat al ruim 17 jaar in Boxmeer woont en werkt en echte Boxmerenaren zijn, is toch uitgezet.

Lees verder
4 november 2016

Algemene Beschouwingen 2017

Afgelopen woensdag stond de begrotingsbehandeling weer op het programma. Hierbij komen de politieke partijen ook met hun kijk op het afgelopen jaar en hun visie voor de toekomst in hun Algemene beschouwingen. Tijdens de algemene beschouwingen van de SP heeft fractievoorzitter Johan Koelman onze duidelijke zorgen over de jeugdzorg gedeeld. Wethouder Hendriks zegt wel dat 3 Boxmeerse cliënten goed zijn opgevangen, maar waarom komt 1 van hen dan hierover in de media?

Lees verder
29 oktober 2016

SUPERZATERDAG SP BOXMEER

Foto: Nationaal Zorgfonds / www.nationaalzorgfonds.nl
Afgelopen zaterdag 22 oktober heeft SP Boxmeer een SUPERZATERDAG gehouden die volledig in het teken stond van het ''Nationaal Zorgfonds".

Op deze SUPERZATERDAG hebben we geprobeerd met een groep van ruim 15 mensen om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen voor het ''Nationaal Zorgfonds" en hierin zijn we meer dan geslaagd. In een tijdsbestek van ongeveer 2.5 uur hebben we het mooie aantal van 186 handtekeningen weten te realiseren.

Lees verder
28 oktober 2016

Bestemmingsplan Laag Werveld en handhaving

In de raadsvergadering van 20 oktober is door een meerderheid van de raad ingestemd met de aanpassing van het bestemmingsplan Laag Werveld waardoor o.a. camperplaatsen mogelijk gemaakt zijn. De SP is van mening dat het natuurgebied de Vilt al genoeg belast wordt met de bedrijvigheid in de buurt. Het betreffende gebied ligt daarnaast ook nog eens aan de rand van de Ecologische hoofdstructuur en aan een verbindingszone. De SP heeft daarom tegen deze plannen gestemd.

Handhaving
Los van de plannen voor camperplaatsen heeft dit college in dit bestemmingsplan de illegale uitbreiding buiten het geldende bestemmingsplan mee gelegaliseerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier