h

Algemene Beschouwingen 2017

4 november 2016

Algemene Beschouwingen 2017

Afgelopen woensdag stond de begrotingsbehandeling weer op het programma. Hierbij komen de politieke partijen ook met hun kijk op het afgelopen jaar en hun visie voor de toekomst in hun Algemene beschouwingen. Tijdens de algemene beschouwingen van de SP heeft fractievoorzitter Johan Koelman onze duidelijke zorgen over de jeugdzorg gedeeld. Wethouder Hendriks zegt wel dat 3 Boxmeerse cliënten goed zijn opgevangen, maar waarom komt 1 van hen dan hierover in de media?

Tevreden zijn we dat onze moties voor het inkopen van echte groene energie en voor meer transparantie naar de burgers toe zijn overgenomen door het college. Dit betekend dat zij hier uitvoer aan moeten gaan geven.

Ook is er een raadsbrede motie aangenomen dat er een onderzoek naar Hansa wordt gestart. Het moet nu maar eens duidelijk worden hoe dit in 2008 gestarte traject gelopen is.

We hebben duidelijk gemaakt waarom de SP kritisch is op Agrifood Capital (en we komen hier nog zeker op terug).

Daarnaast hebben we onze ingebrachte amendementen (aanpassingen op de begroting) ook weten te verzilveren. Met ons aangenomen amendement over niet per definitie legaliseren van ruimtelijke ingrepen hebben we alvast een voorschot kunnen nemen op de discussie begin volgend jaar. De toon lijkt ons in ieder geval goed ingezet.

Reactie toevoegen

U bent hier