h

Nieuws uit 2016

13 mei 2016

Hansa, geheimzinnigheid gaat door

Het college blijft geheimzinnig doen over het HANSA-dossier. Ook de recente vragen van de SP over de ingebrekestelling worden zonder opgave van reden onder geheimhouding beantwoord. Gelukkig moet de geheimhouding in de raadsvergadering van 19 mei bekrachtigd worden en het college zal de reden zoals bedoeld in art 10 WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) heel helder moeten maken wil de SP instemmen met de geheimhouding.

Een andere geheimhouding die is opgelegd is die op het haalbaarheidsonderzoek. De SP heeft hierover handtekeningen ingezameld om de geheimhouding eraf te halen. Uit recent onderzoek blijkt nu echter dat de geheimhouding naar mening van de SP niet juist is opgelegd. Conform de wet is hiermee de geheimhouding per 22 oktober komen te vervallen. Onze fractievoorzitter verwacht dan ook een correcte afhandeling van zijn WOB-verzoek.

Lees verder
13 mei 2016

26 mei: SP Ledenavond met Ron Meyer

Ron Meyer
Foto: SP
Op 26 mei 2016 houd SP Boxmeer voor zijn leden een Ledenavond. Deze avond zal in het teken staan van Ron Meyer.

Ron is eind 2015 gekozen tot nieuwe Partijvoorzitter. Hiermee volgde hij Jan Marijnissen op die in 2015 stopte na ruim 27 jaar Voorzitterschap.

Ron zal deze avond op zo veel mogelijk vragen antwoord geven. Dus daag Ron uit met: moeilijke vragen, patstellingen, dilemma's en onderwerpen die van dagelijkse orde zijn.

Lees verder
24 april 2016

Burgers wìllen HANSA openbaar!

Nog nooit heeft de SP zoveel bijval gekregen voor een actie als de handtekeningenactie om het HANSA-dossier openbaar te maken.

Vaak wordt verweten dat de politiek te weinig naar de burger gaat. De SP is elke maand onder de burgers te vinden. Nu met een vooraf aangekondigde handtekeningenactie. Nog nooit hebben we meegemaakt dat mensen letterlijk op ons staan te wachten om een actie te steunen. Nog nooit hebben we meegemaakt dat mensen ons achterna rijden omdat ze ons gemist hebben in het dorp waar we net daarvoor nog stonden. Mensen hebben vooraf kennis genomen van onze actie en doelbewust naar de plekken gekomen waar we stonden.

Lees verder
11 april 2016

Raad kiest voor gemak boven democratie

Foto: Jeff Meijs / Kliknieuws.nl
De gemeenteraad van Boxmeer kiest voor gemak boven democratie. Dat is tenminste de stelling van de SP. Tijdens de vergadering van donderdag 7 april 2016 vroeg de SP aan de andere partijen waarom het Reglement van Orde aangepast moest worden op het punt van hoofdelijke stemming.
De opgegegeven reden van de partijen was dat men gewend was zo te vergaderen en dit gewoonte was.Lees verder
8 april 2016

Vragen - betreffende verkeerssituatie Floralaan

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven en burgerraadslid Rob Leenders betreffende verkeerssituatie Floralaan.+

Lees verder
4 april 2016

Uitslag SP enquête Floralaan: Een duidelijk verhaal

Afgelopen maand heeft de SP in Boxmeer een enquête uitgezet over de verkeerssituatie aan de Floralaan in Boxmeer. Op deze enquête hebben meer dan honderd mensen gereageerd, hiervoor onze dank. De gegevens zijn inmiddels verzameld en geanalyseerd. Allereerst werd er bijna unaniem aangegeven dat er veel verkeershinder ondervonden wordt op de Floralaan. Dit komt onder andere doordat auto’s in bochten en op kruispunten geparkeerd staan, wat dagelijks leidt tot gevaarlijke situaties en bijna ongelukken. Daarnaast wordt er nog steeds te hard gereden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier