h

Hansa, geheimzinnigheid gaat door

13 mei 2016

Hansa, geheimzinnigheid gaat door

Het college blijft geheimzinnig doen over het HANSA-dossier. Ook de recente vragen van de SP over de ingebrekestelling worden zonder opgave van reden onder geheimhouding beantwoord. Gelukkig moet de geheimhouding in de raadsvergadering van 19 mei bekrachtigd worden en het college zal de reden zoals bedoeld in art 10 WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) heel helder moeten maken wil de SP instemmen met de geheimhouding.

Een andere geheimhouding die is opgelegd is die op het haalbaarheidsonderzoek. De SP heeft hierover handtekeningen ingezameld om de geheimhouding eraf te halen. Uit recent onderzoek blijkt nu echter dat de geheimhouding naar mening van de SP niet juist is opgelegd. Conform de wet is hiermee de geheimhouding per 22 oktober komen te vervallen. Onze fractievoorzitter verwacht dan ook een correcte afhandeling van zijn WOB-verzoek.

Ook in de raad van 19 mei komt de algemene geheimhouding van het HANSA-dossier aan de orde. Wat de SP betreft mag niet alleen de geheimhouding er zo snel mogelijk af, maar ook de vertrouwelijkheid dat alle informatie openbaar wordt. Er staat niets wat de belangen van de gemeente zou kunnen schaden, wat vanuit de WOB alleen van belang is.

U bent hier