h

Hansa

Dossier rond het (mislukte) project voor een oncologische kliniek op Sterckwijck.

31 maart 2019

Hansa waait al jaren als een virus door Boxmeer

Vooral in het politieke landschap vallen velen ten prooi aan deze langdurige griepgolf, die uitgroeide tot ongekende hoogte.
Als het mogelijk geweest was dit met een goede antibiotica kuur te bestrijden, dan was de SP de eerste geweest die dit recept voorgeschreven had (helaas virussen zijn niet te behandelen met antibiotica).

Lees verder
14 juli 2017

SP zegt vertrouwen in burgemeester op

Naar aanleiding van het recente Hansa-onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie komt de SP- fractie tot de conclusie geen vertrouwen meer te hebben in burgemeester van Soest. Het onderzoeksrapport staat vol met keiharde conclusies over slecht of falend bestuur en schetst een situatie die nog ernstiger is dan de SP al vermoedde. 

Als ervaren bestuurder had burgemeester van Soest beter moeten weten dat het handelen van het college gedurende de hele looptijd van het dossier niet correct was. Vanaf het begin zijn grote betalingen gedaan zonder college- of raadsbesluit, zonder om een deskundig ambtelijk advies te vragen en zonder een fatsoenlijk antecedenten onderzoek van Dhr de Lange. De burgemeester heeft dit alles nagelaten waardoor de gemeente onterecht €750.000 heeft betaald. Het betalen van €750.000 voor een haalbaarheidsonderzoek valt sowieso niet uit te leggen (veel te hoog bedrag) en wordt beschreven als feitelijke financiële steun aan de ondernemer. Toen vervolgens duidelijk werd dat Hansa de grond niet afnam, is nagelaten om de contractueel direct opeisbare boete te gaan innen van €90.000 per week waardoor de schade voor de gemeente beperkt had kunnen blijven. Ook dit valt de burgemeester te verwijten. En ook werd nagelaten om een onterechte betaling van €57.000 terug te vorderen, terwijl dat wel ambtelijk werd geadviseerd. 

Lees verder
12 juli 2017

Eerste reactie SP Boxmeer op Rekenkamer rapport over Hansa

Dinsdag 11 juli is het onderzoeksrapport naar het oncologisch ziekenhuis Hansa door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk openbaar gemaakt. De inhoud bevat een schokkende beschrijving over het handelen van de gemeente.

Rol van het college
De rol van het college zal binnen de SP nog besproken worden. Duidelijk is nu al dat de visie van het college op het rapport door dit college niet openbaar gemaakt is en dat het college  geen reactie klaar heeft voor de media. Inmiddels heeft de SP de visie op het rapport opgevraagd.

Opleggen geheimhouding
Wat de SP al de afgelopen jaren heeft gezegd wordt in het rapport bevestigd. Te makkelijk en te vaak is door het college geheimhouding opgelegd.

Informatie delen met de raad
Ook hier bevestigt de Rekenkamercommissie wat de SP al vaker heeft gezegd. Niet alle informatie is met de raad gedeeld of niet tijdig. Ook niet na meermaals hierom gevraagd te hebben.

De SP zal binnenkort bijeen komen om een uitgebreid standpunt te bepalen.

Lees verder

Kliknieuws - SP stelt gemeente Boxmeer in gebreke over geheimhouding

BOXMEER | De Socialistische Partij (SP) heeft de gemeente Boxmeer formeel in gebreke gesteld nu het college van B en W vasthoudt aan geheimhouding op het haalbaarheidsonderzoek naar Hansa. De SP bestrijdt dat die geheimhouding tijdig is bekrachtigd. "Het college kan zich dus niet verschuilen achter geheimhouding", stelt fractievoorzitter Johan Koelman...

 

Lees verder
25 mei 2016

Gemeente Boxmeer in gebreke WOB-verzoek Hansa

Na het WOB-verzoek tijdens de algemene beschouwingen in november 2015 is de gemeente wederom te laat in het beantwoorden van het WOB-verzoek van onze fractievoorzitter. Ditmaal over het haalbaarheidsonderzoek van Hansa.

Net als op het verzoek uit november is de gemeente in gebreke gesteld voor de gevraagde informatie. Het college pretendeert transparantie. Dit is tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2015 ook toegezegd. De praktijk leert anders.

Lees verder

Kliknieuws - Hansa: geheimhouding onderzoek wel/niet* komen te vervallen

BOXMEER | De geheimhouding die momenteel rust op het haalbaarheidsonderzoek voor Hansa Oncology Clinics zou wettelijk gezien niet stand mogen houden. Dat stelt de Socialistische Partij (SP) in Boxmeer. Het college van B en W geeft echter aan dat de procedure wel goed doorlopen is...

Lees verder
13 mei 2016

Hansa, geheimzinnigheid gaat door

Het college blijft geheimzinnig doen over het HANSA-dossier. Ook de recente vragen van de SP over de ingebrekestelling worden zonder opgave van reden onder geheimhouding beantwoord. Gelukkig moet de geheimhouding in de raadsvergadering van 19 mei bekrachtigd worden en het college zal de reden zoals bedoeld in art 10 WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) heel helder moeten maken wil de SP instemmen met de geheimhouding.

Een andere geheimhouding die is opgelegd is die op het haalbaarheidsonderzoek. De SP heeft hierover handtekeningen ingezameld om de geheimhouding eraf te halen. Uit recent onderzoek blijkt nu echter dat de geheimhouding naar mening van de SP niet juist is opgelegd. Conform de wet is hiermee de geheimhouding per 22 oktober komen te vervallen. Onze fractievoorzitter verwacht dan ook een correcte afhandeling van zijn WOB-verzoek.

Lees verder
24 april 2016

Burgers wìllen HANSA openbaar!

Nog nooit heeft de SP zoveel bijval gekregen voor een actie als de handtekeningenactie om het HANSA-dossier openbaar te maken.

Vaak wordt verweten dat de politiek te weinig naar de burger gaat. De SP is elke maand onder de burgers te vinden. Nu met een vooraf aangekondigde handtekeningenactie. Nog nooit hebben we meegemaakt dat mensen letterlijk op ons staan te wachten om een actie te steunen. Nog nooit hebben we meegemaakt dat mensen ons achterna rijden omdat ze ons gemist hebben in het dorp waar we net daarvoor nog stonden. Mensen hebben vooraf kennis genomen van onze actie en doelbewust naar de plekken gekomen waar we stonden.

Lees verder

Kliknieuws - Handtekeningenactie SP voor openbaar maken Hansa-dossier

BOXMEER | Al langere tijd dringt de Socialistische Partij (SP) in Boxmeer aan op het openbaar maken van het Hansa-dossier. De SP laat weten geen enkele grond te zien waarom dit dossier zo geheimzinnig moet moet blijven...

Lees verder

Kliknieuws - SP Boxmeer wil toch ingebrekestelling Hansa

BOXMEER | De Socialistische Partij wil dat de gemeente Boxmeer alsnog overgaat tot het in gebreke stellen van Lex de Lange, de inmiddels failliete initiatiefnemer tot Hansa Oncology Clinics. "De gemeente kan Hansa wél in gebreke stellen", benadrukt SP-fractievoorzitter Johan Koelman...

Lees verder

Pagina's

U bent hier