h

Gemeente Boxmeer in gebreke WOB-verzoek Hansa

25 mei 2016

Gemeente Boxmeer in gebreke WOB-verzoek Hansa

Na het WOB-verzoek tijdens de algemene beschouwingen in november 2015 is de gemeente wederom te laat in het beantwoorden van het WOB-verzoek van onze fractievoorzitter. Ditmaal over het haalbaarheidsonderzoek van Hansa.

Net als op het verzoek uit november is de gemeente in gebreke gesteld voor de gevraagde informatie. Het college pretendeert transparantie. Dit is tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2015 ook toegezegd. De praktijk leert anders.

Het college verschuilt zich achter de geheimhouding opgelegd vanuit de Gemeentewet. De Gemeentewet kan een WOB-verzoek niet uitsluiten. Sterker, de Gemeentewet vindt de bekrachtiging in de WOB. Ook is vanuit de Gemeentewet niet aangegeven op welke passages geheimhouding ligt.

Niets ligt een correcte afhandeling van het WOB-verzoek in de weg. Wordt vervolgd...

U bent hier