h

SP zegt vertrouwen in burgemeester op

14 juli 2017

SP zegt vertrouwen in burgemeester op

Naar aanleiding van het recente Hansa-onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie komt de SP- fractie tot de conclusie geen vertrouwen meer te hebben in burgemeester van Soest. Het onderzoeksrapport staat vol met keiharde conclusies over slecht of falend bestuur en schetst een situatie die nog ernstiger is dan de SP al vermoedde. 

Als ervaren bestuurder had burgemeester van Soest beter moeten weten dat het handelen van het college gedurende de hele looptijd van het dossier niet correct was. Vanaf het begin zijn grote betalingen gedaan zonder college- of raadsbesluit, zonder om een deskundig ambtelijk advies te vragen en zonder een fatsoenlijk antecedenten onderzoek van Dhr de Lange. De burgemeester heeft dit alles nagelaten waardoor de gemeente onterecht €750.000 heeft betaald. Het betalen van €750.000 voor een haalbaarheidsonderzoek valt sowieso niet uit te leggen (veel te hoog bedrag) en wordt beschreven als feitelijke financiële steun aan de ondernemer. Toen vervolgens duidelijk werd dat Hansa de grond niet afnam, is nagelaten om de contractueel direct opeisbare boete te gaan innen van €90.000 per week waardoor de schade voor de gemeente beperkt had kunnen blijven. Ook dit valt de burgemeester te verwijten. En ook werd nagelaten om een onterechte betaling van €57.000 terug te vorderen, terwijl dat wel ambtelijk werd geadviseerd. 

Uiteindelijk is jarenlang de illusie in stand gehouden dat Hansa toch zou gaan bouwen, terwijl niemand in Boxmeer er nog in geloofde. Door vervolgens alles onder geheimhouding te plaatsen heeft een fatsoenlijke en open discussie in de Raad niet plaats kunnen vinden. Dit alles valt met name de burgemeester als leidende persoon aan te rekenen, alhoewel uiteraard het College en de Raad hierin ook assertiever hadden moeten handelen. 

De SP is voor open bestuur en heeft herhaaldelijk hinder ondervonden in de "transparantie" van dit bestuur. Als SP-fractie vinden wij het onvoldoende als we alleen maar lering zouden trekken uit dit rapport, dit rapport smeekt om hieraan consequenties te verbinden. Politiek valt dit debacle met name burgemeester van Soest aan te rekenen, daarom zal de SP niet eisen dat het hele College dient op te stappen. Wel moet dit consequenties hebben voor de nog zittende burgemeester die helaas gedurende het hele Hansa debacle veel te verwijten valt. Hierdoor heeft de SP fractie niet langer het vertrouwen in onze burgemeester. De SP zal daarom tijdens de eerst volgende raadsvergadering komen met een motie voor zijn aftreden. 

U bent hier