h

Hansa waait al jaren als een virus door Boxmeer

31 maart 2019

Hansa waait al jaren als een virus door Boxmeer

Vooral in het politieke landschap vallen velen ten prooi aan deze langdurige griepgolf, die uitgroeide tot ongekende hoogte.
Als het mogelijk geweest was dit met een goede antibiotica kuur te bestrijden, dan was de SP de eerste geweest die dit recept voorgeschreven had (helaas virussen zijn niet te behandelen met antibiotica).

Echter voor een goede diagnose stelling heb je wel de juiste informatie nodig, informatie waar de SP zelfs een WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) voor in heeft moeten dienen omdat de patiënt in kwestie, het Boxmeerse college die niet wenste te geven.
Er moest zelfs een “intensive care” raadsonderzoek gedaan worden om helderheid te krijgen in het ziekteverloop. Vele zaken werden met de mantel der liefde bedekt. Ze kwamen in het onderzoeksverslag zwakvertaald naar boven in de teksten, mogelijk omdat we met zware dementie te maken kregen tijdens het onderzoek wat te wijten was aan het “Hansa virus”.

Tot en met 21 maart 2019 sudderde het Hansa virus verder en als klap op de vuurpijl wordt er door de hoge heren en dames uit de politiek in Boxmeer nog een multidisciplinair (raads)overleg over gevoerd.
Na dit overleg besluit men dat de behandeling wordt gestaakt. De kosten liepen op voor de patiënt, er werd hierin niet efficient gestuurd op zelfredzaamheid en de eigen kracht ontbrak volledig. Kortom genezing is dan onmogelijk.

Het dossier wordt opgeborgen in de krochten van het gemeentehuis om het de komende 20 jaar in het diepste geheim te bewaren (graag vacuüm verpakt i.v.m. besmettingsgevaar).  

Het enige wat wij nog kunnen adviseren aan het college is:
Als u een nieuwe secretaris aanstelt, laat dan een MAX geheugen test onderdeel zijn van de sollicitatie procedure. Één die mogelijk jaarlijks herhaald dient te worden, zodat we niet nogmaals als raad een verkeerde diagnose stellen, omdat de randvoorwaarden (goede diagnose gegevens) niet opgesteld en verstrekt zijn aan de raad.

SP Boxmeer is voor het opstellen van goede randvoorwaarden m.b.t. volledige openheid/transparantie aan de raad bij goede stappen en bij misstappen zodat de raad een volledig beeld heeft om de juiste beslissing te kunnen nemen, zowel bij dagelijkse als bij (extreem) grote projecten.

SP Boxmeer

U bent hier