h

Nieuws uit 2016

14 februari 2016

SP wil helderheid over handhaving in Boxmeer

In December heeft de SP samen met PK vragen gesteld over de juridische kaders die het College van B&W hanteert voor het optreden bij illegale activiteiten (zie onze vragen met College-antwoorden in bijgesloten pdf). Wanneer handhaaft de gemeente en wanneer wordt er gelegaliseerd? Inmiddels heeft het College onderschreven dat ze de Beginselplicht tot Handhaving hanteert. Dit betekent dat ze in beginsel dient te handhaven, dat ze tevens zelf actief dient te handhaven en alleen in uitzonderlijke gevallen mag overgaan tot legalisering.

Graag willen PK en SP weten of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt en hebben hierover vervolgvragen gesteld, waarop we nog op een antwoord wachten (zie tweede bijgesloten pdf).

Wordt vervolgd ...

Lees verder
13 februari 2016

SP Achterban vergaderingen

SP Boxmeer houdt iedere 6 weken een achterban vergadering. Tijdens deze vergadering gaat de achterban in overleg met de fractie over de onderwerpen van de komende periode.

De eerstvolgende achterban vergadering is op maandag 7 maart om 20:00 uur.  De volgende achterban vergadering zal op 18 april plaatsvinden.

Locatie is het Gemeentehuis. Entree via de zij-ingang tegenover de  Douariëre. Indien er niemand staat om je binnen te laten bel 06-17003585 / of bgg 06-21131411.

Lees verder
2 februari 2016

De SP gaat door weer en wind

Zaterdag 31 januari regende het volop, maar toch stond de SP in Boxmeer en Vierlingsbeek om uitnodigingen voor een informatieavond te verspreiden.

Foto: SP

Op 29 februari wordt in de Weijer een avond georganiseerd over onbenutte rechten in de gemeente Boxmeer en de belastingaangifte.

Lees verder
1 februari 2016

Vragen - onderhoud van het wandelpad bij de ecologische zone Maasbroeksche blokken

Vragen raadslid dhr. W.van den Hoven inzake het (achterstalloig) onderhoud van het wandelpad bij de ecologische zone Maasbroeksche blokken.

Lees verder
24 januari 2016

SP Boxmeer bezoekt hobbycentrum

Wat doen mensen in hun vrije tijd? Veel mensen hebben een hobby die ze zelf uitvoeren, maar in Boxmeer kun je ook je hobby uitvoeren samen met anderen. Dit kan in het hobbycentrum.

De SP heeft een bezoek gebracht aan het hobbycentrum om te zien hoe daar (samen)gewerkt wordt. Allereerst werden we welkom geheten door een van de bestuursleden en kregen we tekst en uitleg over het hobbycentrum.
Het hobbycentrum biedt tegen de jaarlijkse contributie van 65 euro ruimte aan iedereen die wat met een hobby wil doen. Daarbij is ook de mogelijkheid gebruik te maken van de gereedschappen en de expertises van andere hobbyisten.

Lees verder
14 januari 2016

SP Hulpdienst: Sterk toegenomen hulpvraag

Tijdens de raadsvergadering van 14 januari heeft de SP het jaarverslag van de SP hulpdienst aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders

In 2 jaar is de hulpvraag bij de SP ruim verdubbeld. Was de toename in 2014 50%, in 2015 was dit nog eens 60% waardoor in 2 jaar de hulpvraag met 141% is TOEGENOMEN.

Er is vooral een duidelijke toename in financiële hulpvragen, waarbij belastinggerelateerde vragen en schuldhulp vragen er sterk uitspringen.

De SP Hulpdienst concludeert dan ook dat veel mensen in toenemende mate problemen hebben om rond te komen. Beknibbeling op uitkeringen en wettelijke wijzigingen voelt de burger nu pas goed in de portemonnee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier