h

SP Hulpdienst: Sterk toegenomen hulpvraag

14 januari 2016

SP Hulpdienst: Sterk toegenomen hulpvraag

Tijdens de raadsvergadering van 14 januari heeft de SP het jaarverslag van de SP hulpdienst aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders

In 2 jaar is de hulpvraag bij de SP ruim verdubbeld. Was de toename in 2014 50%, in 2015 was dit nog eens 60% waardoor in 2 jaar de hulpvraag met 141% is TOEGENOMEN.

Er is vooral een duidelijke toename in financiële hulpvragen, waarbij belastinggerelateerde vragen en schuldhulp vragen er sterk uitspringen.

De SP Hulpdienst concludeert dan ook dat veel mensen in toenemende mate problemen hebben om rond te komen. Beknibbeling op uitkeringen en wettelijke wijzigingen voelt de burger nu pas goed in de portemonnee.

Het stringente beleid van de gemeente Boxmeer, waaraan de Plangroep uitvoering geeft, zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen bij de SP aankloppen voor ondersteuning. De SP heeft al eerder aangegeven het beleid van de gemeente te bekritiseren.

Ook sociale woningen staan, ondanks toezeggingen, nog altijd te koop. Hiermee wordt het aanbod kleiner terwijl de vraag nog altijd groot is.

Met betrekking tot de transities in het sociale domein heeft de SP Hulpdienst veel geadviseerd en zelfs in samenspraak met de vrager de landelijke pers ingeschakeld. Boxmeer pretendeert maatwerk in de zorg te geven, maar wie bepaalt de menselijke maat?

Mocht u zelf een hulpvraag hebben, dan kunt u mailen naar boxmeer@sp.nl of bellen  naar 06-29375568.

U bent hier