h

SP wil helderheid over handhaving in Boxmeer

14 februari 2016

SP wil helderheid over handhaving in Boxmeer

In December heeft de SP samen met PK vragen gesteld over de juridische kaders die het College van B&W hanteert voor het optreden bij illegale activiteiten (zie onze vragen met College-antwoorden in bijgesloten pdf). Wanneer handhaaft de gemeente en wanneer wordt er gelegaliseerd? Inmiddels heeft het College onderschreven dat ze de Beginselplicht tot Handhaving hanteert. Dit betekent dat ze in beginsel dient te handhaven, dat ze tevens zelf actief dient te handhaven en alleen in uitzonderlijke gevallen mag overgaan tot legalisering.

Graag willen PK en SP weten of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt en hebben hierover vervolgvragen gesteld, waarop we nog op een antwoord wachten (zie tweede bijgesloten pdf).

Wordt vervolgd ...

De Beginselplicht tot Handhaving betekent dat:

De gemeente gelet op het algemeen belang bij handhaving ingeval van een overtreding van een wettelijk voorschrift in de regel handhavend dient op te treden (dit dient al ambtshalve, dus zelfs zonder een verzoek van een derde).

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgezien, dat is bij:

  • Concreet zicht op legalisatie (de belangrijkste).
  • Evidente overmacht situatie (bijvoorbeeld een bedrijf stoot gevaarlijke stoffen uit vanwege een blikseminslag, bijna nooit aan de orde).
  • Ook kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel (bij gedoogsituaties) en het gelijkheidsbeginsel, met zich meebrengen dat van handhaving moet worden afgezien. Dit was in het verleden een reden, maar met nieuwe jurisprudentie niet meer.
  • En als handhaving onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, kan van handhaving worden afgezien (bij bagatelzaken).

Reactie toevoegen

U bent hier