h

Bestemmingsplan Laag Werveld en handhaving

28 oktober 2016

Bestemmingsplan Laag Werveld en handhaving

In de raadsvergadering van 20 oktober is door een meerderheid van de raad ingestemd met de aanpassing van het bestemmingsplan Laag Werveld waardoor o.a. camperplaatsen mogelijk gemaakt zijn. De SP is van mening dat het natuurgebied de Vilt al genoeg belast wordt met de bedrijvigheid in de buurt. Het betreffende gebied ligt daarnaast ook nog eens aan de rand van de Ecologische hoofdstructuur en aan een verbindingszone. De SP heeft daarom tegen deze plannen gestemd.

Handhaving
Los van de plannen voor camperplaatsen heeft dit college in dit bestemmingsplan de illegale uitbreiding buiten het geldende bestemmingsplan mee gelegaliseerd.

De SP heeft genoeg van de structurele werkwijze van dit college om overtreders te belonen voor slecht gedrag. In plaats van handhaven op het geldende bestemmingsplan werkt dit college mee aan het legaliseren van de overtreding. Tijdens een goede discussie is afgesproken om begin 2017 in de raad de kaders voor handhaving duidelijk te stellen. Voor de SP is deze duidelijk.

"Overtredingen op het bestemmingsplan worden niet gelegaliseerd."

Reactie toevoegen

U bent hier