h

SP: ‘Mooiland Maasland moet juist nu tekort aan huurwoningen wegwerken’

22 december 2010

SP: ‘Mooiland Maasland moet juist nu tekort aan huurwoningen wegwerken’

Boxmeer - Juist in deze tijd van crisis moet Mooiland Maasland het forse tekort aan huurwoningen in de gemeente Boxmeer wegwerken. Dat is ook de eerste en kerntaak van deze wooncorporatie. Mooiland Maasland levert daarmee als maatschappelijk ondernemer tevens haar bijdrage aan het herstel van de economie. Dat vindt de SP Boxmeer.

Zij maakt dit duidelijk met het plaatsen van een groot spandoek op het braakliggende terrein in de wijk Elderom aan de doorgaande Beugenseweg.

Daar moeten in plaats van de geplande koopwoningen juist nu betaalbare huurwoningen komen. Voor koopwoningen is voorlopig toch geen markt, zo meent de SP. De actie richting de woonmaatschappij is bedoeld om haar tot bouwactiviteiten aan te sporen in het door de crisis gestagneerde project Hofstede Elderom.
Namens de SP vroeg fractievoorzitter Winfried Bosters bijna twee jaar geleden in mei 2009 al om aandacht voor deze kwestie. Mooiland moest serieus bekijken om van de nog niet gebouwde koopwoningen huurwoningen te maken. Volgens de SP kan het nooit de bedoeling zijn dat de stagnerende koopwoningmarkt de bouw van huurwoningen zo ernstig blokkeert.

Goed voornemen 2011?

SP-raadslid Edson Manuel: “Van bouwrijpe grond weiland maken draagt niet bij aan het oplossen van het toenemende tekort aan huurwoningen. Dit is wel een heel erg makkelijke en goedkope manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen.”
“Juist nu de mensen door de crisis koopschuw zijn, moet Mooiland Maasland zich terugtrekken op haar primaire taak: het bouwen van voldoende, betaalbare huurwoningen! Dat zou pas echt een goed voornemen zijn voor het nieuwe jaar 2011”, aldus de SP-woordvoerder.

Volgens Manuel is het probleem dat woonmaatschappijen als Mooiland Maasland zich door de privatisering zich veel te veel als projectontwikkelaar zijn gaan gedragen. “Daardoor is de sociale woningbouw verder onder druk komen staan.”

Uitnodiging debat

Gemeente Boxmeer heeft recent het volkshuisvestingsplan 2010 opgesteld. Hiervoor heeft zij in juni 2009 een woningbehoeftenonderzoek laten uitvoeren. Daaruit valt op te maken dat het toekomstig huurwoningentekort van zowel de eengezinswoningen als de meergezinswoningen fors is. De nieuwe EU-richtlijn is niet gunstig voor een grote groep mensen. Vanaf 1 januari aanstaande namelijk speelt het inkomen van de huurder een veel zwaardere rol bij de woningtoewijzing. “Woningcorporaties mogen vanaf volgend jaar 90 procent van hun woningen met een huurprijs tot 653 euro alleen nog toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen lager dan 33 duizend 614 euro. En nog slechts 10 procent mag zij verhuren aan modale inkomens of hoger”, aldus SP-raadslid Manuel, die vindt dat Mooiland Maasland in ieder geval de verdere ontwikkeling van Hofstede Elderom zou moeten oppakken.
De SP merkt op ‘dat het nu helaas nog zo is dat mensen met een modaal inkomen geen grote hypotheek af kunnen sluiten voor aankoop van een koopwoning, maar ze mogen volgens de nieuwe richtlijn ook niet naar een huurwoning die bij hun inkomen past’. Manuel: “Wat moeten deze mensen dan?” Wij zullen Mooiland Maasland uitnodigen om zo snel mogelijk in een commissievergadering de lokale politiek bij te praten over haar plannen en kerntaken. Zij is een belangrijke speler en partner in het uitvoeren van ons gemeentelijk volkshuisvestingsplan en dan met name de sociale sector”.

U bent hier