h

Nieuws uit 2015

20 februari 2015

Vragen - Faillissement Zernike Health Care Group B.V.

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven (fractie SP)  betreffende het faillissement van Zernike Health Care Group B.V.

Lees verder
19 februari 2015

Huur te duur

Foto: SP

Binnenkort gaat ook de afdeling Cuijk aan de slag met de actie Huur te Duur. Door de huurverhogingen van de afgelopen twee jaar - en er staat er nóg een aan te komen - staat veel huurders het water tot aan de lippen. Doordat hun woning te duur is geworden voor huurtoeslag, raken zij die ook nog kwijt, en vervallen direct in pure armoede.

Lees verder
19 februari 2015

FAILLISSEMENT PANTEIN-VIVENT

De SP afdeling Cuijk heeft zich in januari ingezet om de thuiszorg te redden. Na het faillissement van Pantein-Vivent had de curator bedacht dat de zorg het best kon worden voortgezet door ZuidZorg. Die zou 80% van het personeel overnemen tegen 20% minder salaris. Ze kregen dan ook nog slechts een halfjaar-contract.

Lees verder
3 februari 2015

Vragen - Bewegwijzering Maasziekenhuis en A73/A77.

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven (fractie SP)  betreffende bewegwijzering Maasziekenhuis en A73/A77.

Lees verder
30 januari 2015

Motie - Onderzoek oprichten coöperatie huishoudelijke hulpverlening

Motie waarin het college verzocht wordt om na te gaan of een coöperatie, waarin ook de gemeente Boxmeer participeert, kan worden opgericht op het niveau van het Land van Cuijk, die huishoudelijke zorg verleent aan haar inwoners.

Lees verder
29 januari 2015

Actie ROOD Boxmeer voor meer huurhuizen

In de gemeente Boxmeer is nog steeds een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. Terwijl het aantal betaalbare huurwoningen juist steeds meer afneemt. "Wij zien regelmatig dit soort huurwoningen te koop staan. Een kwalijke en onbestaanbare gang van zaken bij wooncorporatie Mooiland", zo meent ROOD Boxmeer.

Volgens Tom Lensen, SP-raadslid en contactpersoon van ROOD Boxmeer, doet Mooiland veel te weinig om het aantal sociale huurwoningen weer op peil te brengen. "De wachttijd voor een betaalbare huurwoning is al heel lang enkele jaren. In korte tijd hebben de SP-jongeren van ROOD al 18 sociale huurwoningen geteld die nu te koop staan. Mooiland is blijkbaar bezig om het woningbestand in deze regio in te krimpen. De vraag is waarom ze dat doen? Want hierdoor krimpt de sociale huursector snel in Boxmeer. Daar zijn jongere inwoners niet bij gebaat."

Foto: Tom Lensen
Lees verder

Pagina's

U bent hier