h

Vragen - Bewegwijzering Maasziekenhuis en A73/A77.

3 februari 2015

Vragen - Bewegwijzering Maasziekenhuis en A73/A77.

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven (fractie SP)  betreffende bewegwijzering Maasziekenhuis en A73/A77.

Inleiding

Op maandag 26 januari 2015 stond er een artikel in de Gelderlander waarin de cliëntenraad van het Maasziekenhuis aangeeft dat de bewegwijzering naar het Maasziekenhuis op de A73 en A77 nog steeds een oud pijnpunt is. Nergens staat het Maasziekenhuis duidelijk aangegeven. Er is destijds gekozen voor de benaming van Health Campus in de veronderstelling dat er meer zorginstellingen zouden komen. Veel mensen snappen de aanduiding Health Campus op de bewegwijzering niet, men is toch onderweg naar het Maasziekenhuis. De cliëntenraad heeft op advies van de gemeente contact gezocht met de ANWB, zonder resultaat. De ANWB heeft hen weer naar de gemeente terug verwezen.

SP Boxmeer heeft ook al eens verzocht de bewegwijzering aan te laten passen. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2014 op 6 november 2013 heeft de SP hier middels een motie al eens aandacht voor gevraagd. Ook voor het feit dat op de A73 'Boxmeer Noord' niet aangegeven staat bij de afslag naar de A77 (knooppunt Rijkevoort) met het gevolg dat verkeer dat naar Boxmeer Noord onderweg is onnodig door het toch al drukke centrum van Boxmeer gestuurd wordt. Men volgt namelijk gewoon de borden Boxmeer.

Destijds werd door de wethouder aangegeven dat de aanpassing van de borden te kleinschalig zou zijn om dit voor elkaar te krijgen bij Rijkswaterstaat. Navraag bij Rijkswaterstaat wijst uit dat de gemeente gewoon een aanvraag hiervoor kan indienen. Als alles aan de richtlijnen voldoet en als Rijkswaterstaat ook het belang inziet en het budget heeft staan voor realisatie zal Rijkswaterstaat overgaan tot vervangen, zonder kosten voor de gemeente Boxmeer.

Vragen

  1.  Is er door de gemeente Boxmeer al ooit een aanvraag voor het laten aanpassen van de bewegwijzering verstuurd naar Rijkswaterstaat? 
    Zo ja, dan verzoeken we ons het antwoord van Rijkswaterstaat toe te sturen waaruit blijkt dat dit niet haalbaar is.

    Zo nee, waarom dan niet?

  2. Is het college voornemens alsnog een aanvraag in te dienen bij Rijkswaterstaat om het Maasziekenhuis en Boxmeer Noord toe te laten voegen op de bewegwijzering?

    Zo nee, waarom niet?

    Zo ja, op welke termijn wordt deze aanvraag gedaan?

Reactie toevoegen

U bent hier