h

Actie ROOD Boxmeer voor meer huurhuizen

29 januari 2015

Actie ROOD Boxmeer voor meer huurhuizen

In de gemeente Boxmeer is nog steeds een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. Terwijl het aantal betaalbare huurwoningen juist steeds meer afneemt. "Wij zien regelmatig dit soort huurwoningen te koop staan. Een kwalijke en onbestaanbare gang van zaken bij wooncorporatie Mooiland", zo meent ROOD Boxmeer.

Volgens Tom Lensen, SP-raadslid en contactpersoon van ROOD Boxmeer, doet Mooiland veel te weinig om het aantal sociale huurwoningen weer op peil te brengen. "De wachttijd voor een betaalbare huurwoning is al heel lang enkele jaren. In korte tijd hebben de SP-jongeren van ROOD al 18 sociale huurwoningen geteld die nu te koop staan. Mooiland is blijkbaar bezig om het woningbestand in deze regio in te krimpen. De vraag is waarom ze dat doen? Want hierdoor krimpt de sociale huursector snel in Boxmeer. Daar zijn jongere inwoners niet bij gebaat."

Foto: Tom Lensen

'Gegoochel met percentages'
Volgens ROOD was het percentage voorheen altijd 60% huur en 40% koop in de gemeente Boxmeer. Maar nu berekent Mooiland deze percentages over het gehele Land van Cuijk. "Gegoochel met percentages", noemt Lensen dat. "Zo houden ze zich aan de afspraak van 60-40%, maar is er in de gemeente Boxmeer wel een sterke afname van het aantal huurwoningen."
Verder heeft Mooiland de mogelijkheid om de opbrengst van de huizen, die zij in de gemeente Boxmeer verkoopt, elders in de regio te investeren. "Bovendien is het zo dat de huizen die in de verkoop staan ook nog eens leeg staan! Dat is dus dubbelop en een zeer slechte zaak. Daarom heeft ROOD Boxmeer, de jongerenvereniging van de SP in Boxmeer posters geplakt met de vraag: Waarom woont hier niemand?" ROOD noemt de houding van Mooiland 'gemakzuchtig'. "Wij blijven doorgaan met actie voeren, totdat Mooiland daadwerkelijk iets verandert aan deze kwalijke situatie", zo besluit Lensen.

Reactie toevoegen

U bent hier