h

Vragen - Faillissement Zernike Health Care Group B.V.

20 februari 2015

Vragen - Faillissement Zernike Health Care Group B.V.

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven (fractie SP)  betreffende het faillissement van Zernike Health Care Group B.V.

Inleiding

Al sinds eind 2008 is ons voorgehouden dat Hansa Oncology Clinics een groot privaat kankerziekenhuis zou bouwen op Sterckwijk.  Door diverse partijen in de gemeenteraad zijn hier in de tussentijd kritische vragen over gesteld. Zo is ook een groot aantal keren gevraagd naar het wel of niet doorgaan van de Hansa kliniek. Hierop werd door het college tot op heden altijd geantwoord dat men nog in gesprek is en dat we er van uit kunnen gaan dat het doorgaat. Nu lezen dat de Zernike Health Care Group B.V., één van de B.V’s van ondernemer en initiatiefnemer Lex de Lange, door de rechtbank failliet is verklaard (zie http://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1041166/zernike-hea...).

Vragen

1. Kan het college dit faillissement bevestigen?

2. Heeft het faillissement van de Zernike Health Care Group B.V. gevolgen voor de komst van Hansa? Zo ja,

  • welke gevolgen heeft dit precies?
  • Wat betekent dit voor de €750.000 die de gemeente beschikbaar heeft gesteld vooruit te voeren onderzoeken? Gaan we daar iets van terugzien?
  • Wat betekent dit voor de grondpositie op de locatie Sterckwijk? Is de grond nu weer voor 100% eigendom en vrij beschikbaar voor de gemeente?
  • Hoe kijkt de gemeente nu aan tegen de ontwikkeling van Sterckwijk als Health Campus?
  • Is dit nu een extra reden/motivatie om de bewegwijzering voor het Maasziekenhuis aan te laten passen?

Graag zouden we voor de raadsvergadering van 26 februari as. schriftelijkeantwoorden willen hebben op bovenstaande vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier