h

SP stemt in met Beleidsnotitie Horeca in het buitengebied

11 december 2015

SP stemt in met Beleidsnotitie Horeca in het buitengebied

De SP is blij dat we als Raad een beleidsnotitie Horeca in het buitengebied hebben vastgesteld om duidelijkheid te geven wat wel en niet mag. De SP draagt het midden- en kleinbedrijf een warm hart toe, maar komt ook op voor omwonenden en natuur. De SP meent dat met deze notitie een goede balans is gevonden qua beleid.

Dat is iets anders dan de opmerking van wethouder Stevens tijdens de commissievergadering dat een ondernemer wat extra moet kunnen verdienen met passanten. De SP heeft daarom de wethouder nadrukkelijk meegeven dat hij met de uitvoering van dit beleid niet eenzijdig de belangen van de ondernemer heeft te dienen maar ook die voor omwonenden en natuur.

Zoals gezegd is de notitie goed in balans en bevat voor de SP positieve punten maar ook een enkel kritische punt:

  • De SP kan instemmen met de onderverdeling “Horeca” en “Ondersteunende Horeca” om bepaalde activiteiten te onderscheiden
  • De SP is tevreden dat we als Raad de categorie “kleinschalige horeca” hebben laten vervallen, omdat dit tot veel onduidelijkheid en rechtsonzekerheid zou leiden
  • Ook is de SP tevreden met het uitgangspunt dat voor zowel “Horeca” als “Ondersteunende Horeca” de Drank- en Horecawet van toepassing blijft.
  • Tevens is de SP tevreden dat feesten en partijen alleen in zelfstandige horecabedrijven mogen plaatsvinden en dus niet bij bedrijven die ondersteunende horeca hebben. Een feestzaal past nu eenmaal niet in de bestemming van bijvoorbeeld een tuincentrum, melkveebedrijf, bed & breakfast of groepsaccommodatie. Tevens hebben we van de wethouder de bevestiging dat we vanaf nu op locaties met “ondersteunende horeca” geen ontheffingen voor feesten en partijen meer afgeven! Daarmee komt een eind aan feesten op Heide 8 in Oeffelt.
  • De SP is tevreden dat er actief gehandhaafd zal worden. Het College van B&W zal een inventarisatie van plekken met horeca maken (met de daarbij behorende Drank & Horeca-vergunning status). Waar strijdig gebruik is, zal zo nodig handhavend worden opgetreden.
  • De SP heeft wel moeite met het toestaan van passanten op locaties voor “ondersteunende horeca”, omdat de grenzen tussen “Horeca” en “Ondersteunende Horeca” daarmee vervagen en we onduidelijkheid creëren. Dit kan tot oneerlijke concurrentie tussen beide categorieën leiden en kan ook extra overlast voor omwonenden en natuur geven. Echter het feit dat “Ondersteunende Horeca” voor passanten beperkt wordt tot maximaal 8 uur ’s avonds is voor de SP reden om hier toch in mee te gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier