h

SP over ‘Mijn.overheid.nl’: Oud? Zoek het lekker zelf uit!

1 december 2015

SP over ‘Mijn.overheid.nl’: Oud? Zoek het lekker zelf uit!

Foto: SP
Steeds meer ouderen kloppen aan bij de SP Hulpdienst met vragen over ‘Mijn Belastingdienst’ en ‘Mijn Toeslagen’. En daar komt nu de berichtenbox ‘Mijn Overheid’ bij. Dit is een digitale brievenbus waarin de belasting voortaan digitaal  - via internet - berichten stopt die u voorheen gewoon als brief per post kreeg.
Om deze digitale brievenbus van de Belastingdienst te kunnen legen, heeft u wel een DigiD-code nodig. Dit is een digitale indentificatie-code om op de computer en internet te gebruiken.

Loop geen geld mis
De ouderen worden door de belastingdienst nu nog per brief geïnformeerd, maar dat verandert snel in digitale brieven en informatie op de genoemde ‘Mijn’-websites. Gelukkig is de Nationale Ombudsman hiertegen in het geweer gekomen. In de eerste plaats om dit niet meteen in te voeren voor digibeten. Dit betreft heel veel mensen die niet met een computer of met internet overweg kunnen, waaronder een zeer grote groep ouderen.
Die moeten het dus maar zelf uitzoeken onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’, zo redeneert de overheid en Belastingdienst, maar ook bijvoorbeeld een lokale instantie als het Advies- en Informatiepunt Boxmeer (AIB). Veel mensen lopen hierdoor bij hun aangifte geld mis.

Wel aangifte doen!
De belastingdienst stuurt ouderen tegenwoordig een brief met het advies dat zij komend jaar geen belastingaangifte hoeven te doen.
Echter velen van hen betalen wel loonheffing over hun pensioen en ziektekosten en kunnen dus wel degelijk geld terugontvangen. Bijvoorbeeld in het geval van ziektekostenaftrek laten vele ouderen geld liggen. Terwijl de belastingdienst u aangeeft dit jaar geen belastingformulier in te vullen: eigen verantwoording, u moet het zelf maar uitzoeken.

Over de drempel
Bij de ziektekosten heeft u altijd een drempel waar u bovenuit moet komen. Bij een jaarinkomen van zestienduizend euro is dat voor een alleenstaande plusminus 220 euro en voor samenwonenden ongeveer 365 euro. Hieronder zetten wij voor u de belangrijkste aftrekposten op een rij.

Extra kleding en beddengoed
Uitgaven voor kleding en beddengoed en het reinigen daarvan zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: * de uitgaven waren een rechtstreeks gevolg van (uw) ziekte of invaliditeit; * de ziekte duurde minimaal één jaar of gaat waarschijnlijk minimaal één jaar duren. Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van € 310. Kunt u aantonen dat de extra uitgaven hoger waren dan € 620? Dan mag u € 775 meetellen. De bedragen gelden per persoon en voor een heel kalenderjaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2012 extra uitgaven had, neemt u 3/12 van het aftrekbare bedrag (de 3 laatste maanden van het belastingjaar).

Dieet op voorschrift van dokter of diëtist
Volgde u een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Misschien vragen wij u om een dieetbevestiging. Deze is te downloaden van de website belastingdienst.nl. De arts of diëtist vult de bevestiging in. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet niet in de lijst, dan mag u geen bedrag aftrekken.
Bent u diabeet of heeft u overgewicht dan moet een arts of specialist deze lijst ondertekenen. Als u een bepaald dieet maar een deel van het jaar volgde, neemt u een evenredig deel van het bedrag uit de lijst. Als u bijvoorbeeld een dieet 7 maanden volgde, neemt u 7/12 van het bedrag uit de lijst.

Vervoer
Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten maakte. Aftrekbare uitgaven hierbij zijn: * uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; * uitgaven voor ambulancevervoer; andere vervoerskosten door ziekte of invaliditeit.
Andere vervoerskosten door ziekte of invaliditeit: Maakte u andere vervoerskosten door ziekte of invaliditeit? Dan mag u deze alleen aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten had dan mensen die niet ziek of invalide zijn. U kunt bijvoorbeeld uw vervoerskosten vergelijken met die van mensen die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. Hiervoor kunt u de gegevens van het NIBUD of het CBS gebruiken.
Had u hogere vervoerskosten? Dan mag u uw extra vervoerskosten aftrekken. U moet van deze extra vervoerskosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering (al) kreeg.

Medicijnkosten
Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.

Bepaalde hulpmiddelen
U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die u in staat stelt om een normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Ook voor andere medische hulpmiddelen geldt de voorwaarde dat deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een 'vingerprik' om uw bloedwaarden te meten zonder hulp van een arts of verpleegkundige.
AFTREKBAAR zijn: steunzolen; gehoorapparaten (deze zijn alleen in zeer specifieke situaties aftrekbaar); kunstgebit en prothesen; blindengeleidehond; onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen.
NIETAFTREKBAAR zijn: uitgaven voor een rollator; een loophulp met 3 of 4 poten; een elleboogkruk; een gipssteun; een looprek; een okselkruk of een onderarmschaalkruk; uitgaven voor een scootmobiel en rolstoel. LET OP: Hebt u de kosten voor een scootmobiel of rolstoel betaald vóór 2014? En hebt u de kosten tot en met 2013 nog niet helemaal afgeschreven? Dan mag u de afschrijving op die kosten vanaf het jaar 2014 nog wel aftrekken onder het kopje ‘Afschrijving van uitgaven van vóór 2014’.

Hulpmiddelen gezichtsvermogen
U mag alleen de uitgaven aftrekken voor hulpmiddelen die u nodig had omdat u blind of slechtziend was. Bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer. De uitgaven voor hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet aftrekbaar. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen en contactlensvloeistof. Dit geldt ook voor de kosten van ooglaserbehandelingen ter vervanging van een bril of contactlenzen.

SP Hulpdienst
Tot slot voor alle duidelijkheid: eigen risico en de zorgpremie zijn niet aftrekbaar.
Heeft u vragen over de belastingen of over de DigiD, dan helpt de SP Hulpdienst u graag, of helpt u met informatie op weg. Als mensen dat willen dan komen SP Hulpdienst-vrijwilligers persoonlijk langs.

Bel daarvoor naar Theo Weenink van de SP Hulpdienst: 06 29 37 55 68.

 

Reactie toevoegen

U bent hier