h

Nieuws uit 2014

27 april 2014

Theo Weenink neemt na 20 jaar afscheid van de raad

Tijdens de raadsvergdering van 24 april heeft Theo Weenink afscheid genomen van de gementeraad. Theo was 20 jaar lid van de Boxmeerse raad en ontving naast een toespraak van burgemester van Soest de "Bronzen Bok" én de "Bronzen Penning" van de gemeente Boxmeer.

Theo Weenink en zijn vrouw Pia worden toegesproken door burgemeester van Soest.

Naast de toespraak van de burgemeester sprak oud fractievoorzitter Gerard Everink op zijn eigen  (of eigenwijze) manier Theo toe namens de SP Boxmeer. De tekst van de speech van Gerard is hier te lezen.

Lees verder
26 april 2014

Handtekeningenactie op Koningsdag

Foto: SP

Onder een stralend zonnetje gaf de SP Cuijk acte de présence op het Louis Janssenplein om handtekeningen in te zamelen tegen de voorgenomen sluiting van 800 van de 1300 verzorgingshuizen.

Lees verder
15 april 2014

SP Cuijk: actie tegen sluiting verzorgingshuizen

Foto: SP

Cuijk - “Het zijn vooral de ouderen die gevochten hebben voor het goede sociale klimaat dat we tot voor kort kenden. Deze groep mensen verdient ons respect. Daarom roept de SP Cuijk op: Kom in actie tegen de sluiting van verzorgingshuizen!”

Lees verder
14 april 2014

Vragen - Controles op luchtwassers bij veehouderijen.

Vragen van het Raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende de controle op luchtwassers bij veehouderijen.

Lees verder
14 april 2014

SP is bezorgd over controle op luchtwassers.

De SP maakt zich zorgen over de ammoniakuitstoot bij de intensieve veehouderij. Het is een bekend gegeven dat veehouderijen ammoniak uitstoten. Wettelijk is ammoniakopvang dan ook verplicht omdat ammoniak ernstige schade aan het milieu veroorzaakt (verzuring van natuurgebieden, eutrofiëring en explosieve algengroei in meren en sloten). Om deze uitstoot terug te brengen zijn intensieve veehouderijen verplicht gebruik te maken van luchtwassers. Deze luchtwassers filteren een groot deel van het ammoniak zodat de uitstoot verminderd wordt.

Vanuit de burgers horen we regelmatig klachten over stank en over het feit dat luchtwassers niet aan zouden staan. Uit recente berichtgevingen blijkt ook dat nog steeds veel veehouderijen niet goed om gaan met luchtwassers, de luchtwassers uit hebben staan of zelfs helemaal geen luchtwassers hebben.

Lees verder
14 april 2014

Burgers begrijpen Boxmeerse politiek niet meer!

Zaterdag 12 april heeft de SP tekst en uitleg gegeven in het centrum van Boxmeer hoe de SP buitengesloten is van de vervolggesprekken over de vorming van een coalitie in onze gemeente.

De geluiden die de SP te horen kregen waren duidelijk. De mensen begrijpen niet waarom de SP niet betrokken wordt bij de gesprekken over de coalitievorming. Ook mensen die niet op de SP hebben gestemd laten dit geluid horen. We hebben de verslagen van de gesprekken en de eindconclusie van het CDA laten zien. Deze zijn hier in te zien op de website van de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier