h

Theo Weenink neemt na 20 jaar afscheid van de raad

27 april 2014

Theo Weenink neemt na 20 jaar afscheid van de raad

Tijdens de raadsvergdering van 24 april heeft Theo Weenink afscheid genomen van de gementeraad. Theo was 20 jaar lid van de Boxmeerse raad en ontving naast een toespraak van burgemester van Soest de "Bronzen Bok" én de "Bronzen Penning" van de gemeente Boxmeer.

Theo Weenink en zijn vrouw Pia worden toegesproken door burgemeester van Soest.

Naast de toespraak van de burgemeester sprak oud fractievoorzitter Gerard Everink op zijn eigen  (of eigenwijze) manier Theo toe namens de SP Boxmeer. De tekst van de speech van Gerard is hier te lezen.

Beste aanwezigen, beste Theo, Pia en Maaike

Theo Weenink, 20 jaar raadslid van 1994 tot 2014. Theo kwam in de jaren 70 vanuit Nijmegen het socialistische gedachtengoed overbrengen naar Boxmeer. Theo kwam in aanraking met een eveneens bevlogen SP-type: Emile Roemer. Samen stonden zij aan de basis van de SP Boxmeer. 

Theo was en is de echte actievoerder. Daar is nog steeds niets aan veranderd: fanatiek, actief, doorduwend totdat hij zijn zin krijgt. Emile, de meer tactische evenknie. In die beginperiode was er bij de verkiezingen onvoldoende steun voor de SP. Geleidelijk aan kwam er verandering in, uitmondend in 2 raadszetels in 1994. Daarna steeds meer met af en toe een dipje, van oppositiepartij tot coalitiepartij. Theo en Emile, beiden met snor, kwamen in de raad en Theo heeft zijn plaats niet meer afgestaan tot heden. Een lange periode waarin veel gebeurd is. Twee herindelingen; nieuwbouw gemeentehuis, privatiseringen, secretarissen-kwesties, brandweerperikelen, een meerderheid van CDA, windturbines, een meerderheid van de lokale fracties, diverse afsplitsingen binnen diverse partijen, zelfs bij het CDA! Hansa; dualisering. Van ontzettend veel papier tot de digitalisering van raadsstukken. Teveel om op te noemen. 

Daarnaast was en is Theo was niet wars van enigszins illegale activiteiten zoals het verplaatsen van het fietsenhok bij het Hoogkoor, plakken en beschilderen van verkiezingsborden. En Theo blijft er voor de buitenstaander onbewogen onder. 

Theo was en blijft praktisch: tijdens het flyeren of mogelijk verkopen van de Tribune, het lijfblad van de SP, moest af en toe gerust worden. Dat was het moment voor het fractie-overleg: op de stoeprand, praktisch, geen ellenlange betogen, gewoon zeggen wat je bedoelt. Theo heeft een broertje dood aan structuren. Hij was in de afdeling jarenlang voorzitter, penningmeester, organisatiesecretaris en fractievoorzitter ineen.

Theo is de nuchterheid zelve; is kritisch en heeft één referentie nl de ideologie van een sociale maatschappij of moet ik zeggen twee referenties nl ook zijn vrouw Pia. Af en toe plant Theo ruimte in voor zijn vrouw Pia, zijn dochter en kleindochter. Er was in huize Weenink onder de regie van Pia een ongeschreven wet die ik toentertijd nog niet kende. Een anekdote: Op een zondagochtend belde ik Theo en kreeg Pia aan de lijn. Ze klonk enigszins verkouden, alhoewel dat dacht ik: een ijzige stem. De eerste vraag was: weet je welke dag het is?... Ja, zondag… En weet je dan niet wat je op zondag nooit mag doen?...  Nee…. Een telefoontje plegen naar Theo… het is vandaag mijn dag met Theo waar niemand aan mag komen… Dus bel morgen maar terug. Tuut, tuut….

Theo, je hebt je sporen binnen de SP al lang verdiend, getuige ook de diverse onderscheidingen in brons, zilver, goud en zelfs een kleiachtig beeld dat ondefinieerbaar is en door jou als muilezel wordt aangemerkt. Daarnaast ben je trots op je voordracht van de Rode Reus en met reden! In feite wil je niet in de schijnwerpers staan maar tussen de mensen. Je wilt gewoon je werk doen, je gedachten uitdragen over leefbaarheid, sociale gerechtigheid en de eerlijkheid van samen delen.

En Theo, je werk wordt gewaardeerd (misschien niet door iedereen) en daar kwam zelfs de koning achter, want hij vond jouw inzet een reden om jou in aanmerking te laten komen voor een bepaald lintje. Uit persoonlijke overwegingen heb je daarvan afgezien.  

Theo je stopt binnenkort ook met je actieve werk in de gehandicaptenzorg; geen diensten, geen OR. Daarnaast geen raadswerk meer. Je krijgt een andere invulling van je leven. Pia, begeleid hem goed maar claim hem niet teveel want werken zal hij voor de SP!

Theo, onze hartelijke dank voor alles wat je voor de SP hebt betekend!
En als laatste en dat heeft niets met politiek te maken: Theo, schreeuw NEC naar de hogere regionen!

Reactie toevoegen

U bent hier