h

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Hier volgen alle nieuwsberichten over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

28 april 2014

Reactie SP op Coalitieprogramma en Formatieproces

Tijdens de raadsvergadering van 24 april jl. waarin het college is geïnstalleerd is het nieuwe coalitieprogramma aan de orde geweest. SP Raadslid Dick Schaap vroeg hierbij aan de nieuwe coalitie van CDA, LOF, VDB/LO en VVD wat er precies bedoeld werd met de paragraaf over de bouw van huurwoningen. De nieuwe coalitie wil dit als 'drietraps raket' aanpakken. Eerst praten met woningcorporatie Mooiland, daarna kijken wat er met projectontwikkelaars nodig is en dan eventueel kijken of er als gemeente iets gedaan zou kunnen worden. De SP is van mening dat er al heel lang met Mooiland wordt gesproken zonder veel resultaat en vindt de terughoudendheid voor plannen van de gemeente zelf erg groot.

Uit de reactie op dit laatste bleek dat er op dit punt onenigheid was binnen de coalitie. CDA wil wel kijken of de gemeente iets kan doen als het maar financieel haalbaar is, de LOF is iets terughoudender maar heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november nog een motie ingediend voor onderzoek naar de mogelijkheden. De VVD en VDB/LO zijn geen voorstander van gemeentelijke initiatieven voor de woningbouw. Je gaat je afvragen of er meer punten van onenigheid binnen de coalitie zijn in dit zeer open coalitieprogramma.

Naast het coalitieprogramma is ook het formatieproces aan de orde geweest. De SP fractie heeft daarbij aangegeven hoe de SP denkt over de totstandkoming van het huidige college.

Lees verder
27 april 2014

Theo Weenink neemt na 20 jaar afscheid van de raad

Tijdens de raadsvergdering van 24 april heeft Theo Weenink afscheid genomen van de gementeraad. Theo was 20 jaar lid van de Boxmeerse raad en ontving naast een toespraak van burgemester van Soest de "Bronzen Bok" én de "Bronzen Penning" van de gemeente Boxmeer.

Theo Weenink en zijn vrouw Pia worden toegesproken door burgemeester van Soest.

Naast de toespraak van de burgemeester sprak oud fractievoorzitter Gerard Everink op zijn eigen  (of eigenwijze) manier Theo toe namens de SP Boxmeer. De tekst van de speech van Gerard is hier te lezen.

Lees verder

Kliknieuws - 'Bok' bij afscheid SP-raadslid Theo Weenink

BOXMEER - De gemeenteraad van Boxmeer heeft gisteravond afscheid genomen van Theo Weenink. Hij kreeg bij zijn afscheid een Bronzen Bok uit handen van burgemeester Karel van Soest...

2014-18-theo-weenink

 

Lees verder

De Gelderlander - Boxmeerse Bronzen Bok voor Theo Weenink

BOXMEER - SP'er Theo Weenink heeft donderdagavond bij zijn afscheid van de Boxmeerse gemeenteraad de bronzen bok gekregen. Hij kreeg die hoogste gemeentelijke onderscheiding voor zijn 20 jaar lange inzet in de raad voor de inwoners van Boxmeer...

Lees verder
14 april 2014

Burgers begrijpen Boxmeerse politiek niet meer!

Zaterdag 12 april heeft de SP tekst en uitleg gegeven in het centrum van Boxmeer hoe de SP buitengesloten is van de vervolggesprekken over de vorming van een coalitie in onze gemeente.

De geluiden die de SP te horen kregen waren duidelijk. De mensen begrijpen niet waarom de SP niet betrokken wordt bij de gesprekken over de coalitievorming. Ook mensen die niet op de SP hebben gestemd laten dit geluid horen. We hebben de verslagen van de gesprekken en de eindconclusie van het CDA laten zien. Deze zijn hier in te zien op de website van de gemeente.

Lees verder
4 april 2014

Burger stemt, CDA beslist!

De zogenoemde ‘informatie’ onder leiding van CDA-lijsttrekker/wethouder Erik Ronnes was vanaf het begin een farce. Immers, de conclusies die hij trekt na welgeteld één informatieronde, had hij ook van tevoren al kunnen trekken met zijn CDA. Zo kan het gebeuren dat beide verkiezingswinnaars SP en PK schijnbaar verliezen en alle verliezers nu als schijnbare winnaars een coalitie gaan vormen van CDA, LOF, VDB/LO en VVD.

Aldus oordeelt de SP Boxmeer na de mededeling van ‘CDA-informateur’ Erik Ronnes dat er in de nieuwe coalitie geen plaats is voor de SP en PK; gezamenlijk maar ook afzonderlijk niet.

In onze democratie mag de burger elke vier jaar zijn stem uitbrengen. De burger mag veronderstellen dat er geluisterd wordt naar zijn mening. De verkiezingsuitslag in Boxmeer laat zien dat de drie coalitiepartijen uit 2012 alledrie stemmen verloren hebben bij de afgelopen verkiezingen, zelfs met een hogere opkomst.

Lees verder

De Gelderlander - Geen Boxmeerse coalitie met SP en PK

BOXMEER - Voor de verkiezingswinnaars SP en PK is geen plaats in de nieuwe Boxmeerse coalitie.

Dat is de conclusie van informateur Erik Ronnes, huidig CDA-wethouder en CDA-lijsttrekker tijdens de afgelopen verkiezingen...

Lees verder

Kliknieuws - CDA wil coalitie met LOF, VDB/LO en VVD

BOXMEER - Het CDA in Boxmeer, met vijf zetels de grootste partij, wil een coalitie vormen met de bestaande partners LOF en VDB/LO en met de VVD.

Geen SP of PK "Er is om de volgende redenen niet gekozen voor een coalitie met SP of PK. Programmatische verschillen tussen de SP en coalitie waren in 2012 aanleiding voor de bestuurlijke breuk...

Lees verder
28 maart 2014

5 nieuwe SP-raadsleden

Op donderdagavond 27 maart is de nieuwe gemeenteraad van Boxmeer en dus ook de nieuwe fractie van de SP geïnstalleerd. Bij de SP mag 'nieuw' letterlijk worden genomen. Niet alleen steeg de SP van vier naar vijf zetels, maar bestaat de fractie ook nog uit louter nieuwelingen, die een geweldige verkiezingsuitslag hebben neergezet samen met de rest van de afdeling. Samen met het CDA werd de SP bovendien in zetels de grootste partij.

Vlnr: Tom Lensen, Mariëlla van Wijnen-Heijs, Johan Koelman, Dick Schaap en Wilbur van den Hoven.

Lees verder
28 maart 2014

Gerard Everink uitgezwaaid

Na een gemeenteraadsverkiezing zijn er altijd wel mensen die afzwaaien. Dit jaar ook bij de SP: Theo Weenink en Gerard Everink. De eerste neemt later afscheid vanwege een medische ingreep, maar  Gerard werd op woensdag 26 maart behalve door burgemeester Van Soest ook door afdelingsvoorzitter Bert Moeskops uitgezwaaid.

Gerard word in de bloemen gezet door SP organisatiesecretaris Mariëlla van Wijnen

Na de uitreiking van de gemeentelijke legpenning sprak de SP-voorzitter de volgende woorden tot Gerard.

Voorzitter, geachte raad, beste Gerard,

Allereerst wil de SP haar dank uitspreken naar uw hele gemeenteraad voor de tijd en energie die is gestoken in het besturen van de gemeente Boxmeer. In het bijzonder een woord van dank voor die raadsleden, die in de nieuwe raadsperiode niet meer terugkeren. Het was en is een lastige tijd om een gemeente te besturen. Daarom ook vanaf deze plaats namens de bijna grootste partij ook dank en complimenten aan het college dat om uiteenlopende redenen gaandeweg werd uitgedund, maar de rit toch afmaakte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier