h

Gerard Everink uitgezwaaid

28 maart 2014

Gerard Everink uitgezwaaid

Na een gemeenteraadsverkiezing zijn er altijd wel mensen die afzwaaien. Dit jaar ook bij de SP: Theo Weenink en Gerard Everink. De eerste neemt later afscheid vanwege een medische ingreep, maar  Gerard werd op woensdag 26 maart behalve door burgemeester Van Soest ook door afdelingsvoorzitter Bert Moeskops uitgezwaaid.

Gerard word in de bloemen gezet door SP organisatiesecretaris Mariëlla van Wijnen

Na de uitreiking van de gemeentelijke legpenning sprak de SP-voorzitter de volgende woorden tot Gerard.

Voorzitter, geachte raad, beste Gerard,

Allereerst wil de SP haar dank uitspreken naar uw hele gemeenteraad voor de tijd en energie die is gestoken in het besturen van de gemeente Boxmeer. In het bijzonder een woord van dank voor die raadsleden, die in de nieuwe raadsperiode niet meer terugkeren. Het was en is een lastige tijd om een gemeente te besturen. Daarom ook vanaf deze plaats namens de bijna grootste partij ook dank en complimenten aan het college dat om uiteenlopende redenen gaandeweg werd uitgedund, maar de rit toch afmaakte.

En dan onze mensen van de SP. Of liever gezegd ons mens van de SP, Gerard, in dit geval. Immers, onze Theo Weenink wordt op een later moment uitgezwaaid omdat hij vandaag onder het mes moest. Theo, vanuit hier sterkte en beterschap. Jij komt nog aan de beurt jongen.

Dan onze Gerard. De burgemeester heeft jou al gekenschetst, dus ik zal wat passages weglaten.

Jij had al een keer een punt achter je actieve politieke carrière gezet. In 2010 vertrok je als wethouder, nu als fractievoorzitter.

De SP is jou veel dank verschuldigd voor de extra inzet in de voorbije jaren, waarin jij bereid was om onze uitgevallen fractievoorzitter met jouw politieke ervaring op te volgen tot aan de afgelopen verkiezingen. Op jouw geheel eigen wijze was jij onze rots in de branding.

Jij zit daar vandaag in je eentje, maar jij telt natuurlijk voor vier.

Gerard, je kunt met een gerust hart vertrekken want morgen komen er vijf nieuwe raadsleden voor jou en Theo in de plaats.

Jij hebt dáár op díe plek - en óók achter de schermen bij ons - meer dan jouw bijdrage geleverd aan de succesvolle verkiezingsuitslag voor de SP.

Ook daarvoor danken wij jou.

Op deze plek nemen wij formeel afscheid van jou en in SP-kring zullen we op enig moment ook nog - iets minder formeel maar wel uitgebreider - stil staan bij jouw inzet voor onze club, maar…

…je bent nog niet klaar…

Immers, morgen en in de periode daarna ben jij één van onze onderhandelaars bij de besprekingen om te komen tot een gedragen coalitie. Heel veel succes daarbij, nogmaals bedankt en tot slot nog één persoonlijke wens voor jou vanuit mijn roodwitte hart, geheel in jouw stijl:

Ik hoop van ganser harte dat FC Twente tweede wordt in de eredivisie en daarmee Championsleaguevoetbal veiligstelt!

Dank u wel voorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier