h

Vragen - Controles op luchtwassers bij veehouderijen.

14 april 2014

Vragen - Controles op luchtwassers bij veehouderijen.

Vragen van het Raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende de controle op luchtwassers bij veehouderijen.

Inleiding:

De SP maakt zich zorgen over de ammoniakuitstoot bij de intensieve veehouderij. Het is een bekend gegeven dat veehouderijen ammoniak uitstoten. Wettelijk is ammoniakopvang dan ook verplicht omdat ammoniak ernstige schade aan het milieu veroorzaakt (verzuring van natuurgebieden, eutrofiëring en explosieve algengroei in meren en sloten). Om deze uitstoot terug te brengen zijn intensieve veehouderijen verplicht gebruik te maken van luchtwassers. Deze luchtwassers filteren een groot deel van het ammoniak zodat de uitstoot verminderd wordt.

Vanuit de burgers horen we regelmatig klachten over stank en over het feit dat luchtwassers niet aan zouden staan. Uit recente berichtgevingen blijkt ook dat nog steeds veel veehouderijen niet goed om gaan met luchtwassers, de luchtwassers uit hebben staan of zelfs helemaal geen luchtwassers hebben. Zo zijn in november 2013 nog een aantal boeren uit de regio vervolgd omdat ze gefraudeerd zouden hebben met de ammoniakuitstoot van hun bedrijf. En afgelopen maart zijn in de gemeente Sint Anthonis de cijfers bekend geworden van de controles op luchtwassers. hierbij waren bij 57 van de 62 veestallen in de gemeente Sint Anthonis iets mis met de luchtwassers. In 25 van deze gevallen stonden de luchtwassers uit of waren ze niet aanwezig!

De SP vindt dit erg zorgelijk en wil nu de cijfers van de gemeente Boxmeer boven tafel krijgen. Controleert de gemeente Boxmeer wel zoals dit wel haar plicht is en wordt er bijvoorbeeld ook onaangekondigd gecontroleerd? Bij overtredingen zou ook direct overgegaan moeten worden tot handhaving. De SP vraagt zich af of dit in de gemeente Boxmeer wel gebeurd.

Vragen:

1. Hoeveel veehouderijen heeft de gemeente Boxmeer in het totaal?

2. Hoeveel van de veehouderijen hebben luchtwasser installaties? Hoeveel van deze veehouderijen zijn verplicht een luchtwasinstallatie te gebruiken?

3. Word er in de gemeente Boxmeer gecontroleerd op het gebruik van luchtwassers? Zijn alle veehouderijen met luchtwassers in de gemeente Boxmeer gecontroleerd?

4. Wordt er ook gecontroleerd op de capaciteit van de luchtwassers t.o.v. het vloeroppervlak en het aantal dieren?

5. Zijn deze controles altijd aangekondigd of ook onaangekondigd?

6. Hoe vaak is er gecontroleerd in de afgelopen 4 jaar?

7. Hoe vaak waren de controles aangekondigd, hoe vaak zijn er misstanden gevonden bij aangekondigde controles en welke? Hoe vaak was alles in orde bij aangekondigde controles?

8. Hoe vaak waren de controles onaangekondigd, hoe vaak zijn er misstanden gevonden bij onaangekondigde controles en welke? Hoe vaak was alles in orde bij onaangekondigde controles?

9. Hoe vaak is er handhavend opgetreden bij overtredingen en op welke manier?

Reactie toevoegen

U bent hier