h

Nieuws uit 2014

27 mei 2014

SP groter dan ooit bij EU-verkiezingen, in Boxmeer weer nek-aan-nek met CDA

De SP heeft bij de verkiezingen voor het Europees Parlement een historische, want beste uitslag ooit geboekt én de partij is door de kiezer in Nederland de grootste op links gemaakt. SP-leider Emile Roemer: “Het politieke landschap zal hierdoor gaan veranderen.”

Evenals twee maanden gelden moest de SP in Boxmeer het CDA met een banddikte voor laten als grootste partij, namelijk drietiende procent (24,3% t.o.v. 24,0% voor de SP).

Lees verder
19 mei 2014

SP Boxmeer op campagne voor Europese verkiezingen

Woensdag 22 zijn de Europese verkiezingen. Onder het motto 'NEE TEGEN DEZE EU' heeft de SP Boxmeer afgelopen zaterdag 17 mei campagne gevoerd in het centrum van Boxmeer. Volgens de SP is “Nee” het enige goede antwoord op de vraag of we een superstaat Europa willen. Europa moet niet álles willen regelen.

De SP is absoluut positief over Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Samenwerken is prima maar sommige dingen moet je zélf kunnen regelen. Zo moeten we als Nederland bijvoorbeeld zelf over onze pensioenen blijven gaan en zelf kunnen bepalen wie er in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Dát is wat de SP wil.

Lees verder
16 mei 2014

De Europese verkiezingen

Foto: SP

Verkiezingscampagne Europees Parlement

Lees verder
13 mei 2014

SP Boxmeer nog steeds actief voor de familie Khachatryan

De SP Boxmeer stelt nog steeds alles in het werk zodat de familie Khachatryan een permanente verblijfs-vergunning krijgt en in Boxmeer mag blijven wonen. De SP is nog in gesprek met Hovsep Khachatryan om te kijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de familie in Nederland mag blijven. Om dit te bewerkstelligen heeft de SP Boxmeer ook contact met de 2e kamer fractie in Den Haag. Helaas hebben alle inspanningen nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

De SP Boxmeer is ook blij met de inzet van burgemeester van Soest en het college om Hovsep Khachatryan en zijn familie in Boxmeer te houden. De SP hoopt dat de burgemeester zijn VVD partijgenoot, staatssecretaris Fred Teeven nog op andere gedachten kan brengen. De SP staat volledig achter de inzet van de burgemeester.

Lees verder
5 mei 2014

Vragen - Aantasting kwaliteit van zorg door ontslagen bij zorgorganisatie Pantein

Vragen raadslid mw. M van Wijnen-Heijs betreffende aantasting kwaliteit van zorg door ontslagen bij zorgorganisatie Pantein.

Lees verder
28 april 2014

Reactie SP op Coalitieprogramma en Formatieproces

Tijdens de raadsvergadering van 24 april jl. waarin het college is geïnstalleerd is het nieuwe coalitieprogramma aan de orde geweest. SP Raadslid Dick Schaap vroeg hierbij aan de nieuwe coalitie van CDA, LOF, VDB/LO en VVD wat er precies bedoeld werd met de paragraaf over de bouw van huurwoningen. De nieuwe coalitie wil dit als 'drietraps raket' aanpakken. Eerst praten met woningcorporatie Mooiland, daarna kijken wat er met projectontwikkelaars nodig is en dan eventueel kijken of er als gemeente iets gedaan zou kunnen worden. De SP is van mening dat er al heel lang met Mooiland wordt gesproken zonder veel resultaat en vindt de terughoudendheid voor plannen van de gemeente zelf erg groot.

Uit de reactie op dit laatste bleek dat er op dit punt onenigheid was binnen de coalitie. CDA wil wel kijken of de gemeente iets kan doen als het maar financieel haalbaar is, de LOF is iets terughoudender maar heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november nog een motie ingediend voor onderzoek naar de mogelijkheden. De VVD en VDB/LO zijn geen voorstander van gemeentelijke initiatieven voor de woningbouw. Je gaat je afvragen of er meer punten van onenigheid binnen de coalitie zijn in dit zeer open coalitieprogramma.

Naast het coalitieprogramma is ook het formatieproces aan de orde geweest. De SP fractie heeft daarbij aangegeven hoe de SP denkt over de totstandkoming van het huidige college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier