h

Nieuws uit 2014

5 november 2014

Motie - Financiering Sportlaan

SP Motie waarin het college verzocht wordt onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van een fietsverbinding tussen de Sportlaan en de Graafseweg door het Brestbos en het opknappen van de Sportlaan volledig te financieren uit het bestaande onderhoudsbudget en geen extra gelden hiervoor vrij te maken.

Lees verder
5 november 2014

Motie - Inzameling drankkartons

SP Motie waarbij het college verzocht wordt onderzoek te doen naar de mogelijkheden van inzameling van drankkartons door de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) en de resultaten van het onderzoek in 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Lees verder
5 november 2014

Motie - Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

SP Motie waarin het college verzocht wordt per direct voor de bestrijding van ongewenst groen door de buitendienst van de gemeente Boxmeer en eventuele in te huren bedrijven geen gebruik meer te laten maken van Roundup en middelen waar glyfosaat in verwerkt is en over te stappen op milieuvriendelijke manieren van ongewenste groen.

Lees verder
5 november 2014

Motie - PLANgroep voorwaarden

SP Motie waarin het college verzocht wordt de personen in de schuldhulpverlening tussen het moment van het intakegesprek en de uiteindelijke start van de hulpvraag te ondersteunen in de begeleiding van het huishoudboekje.

Lees verder
1 november 2014

SP Brabant zet Boxmeerse Mariëlla op plek elf

EINDHOVEN/BOXMEER - Tijdens de regioconferentie van de SP Brabant op zaterdag 1 november in Eindhoven is het Boxmeerse raadslid Mariëlla van Wijnen-Heijs definitief op de verkiesbare plek 11 geplaatst voor de provinciale statenverkiezingen in maart volgend jaar. Lijsttrekker Nico Heijmans verwacht namelijk een zetelaantal in de dubbele cijfers.

Lees verder
31 oktober 2014

SP voorkomt keiharde bezuiniging op maaltijdondersteuning

Door oplettendheid van ons raadslid Mariëlla van Wijnen-Heijs heeft de SP een keiharde bezuiniging op de maaltijdondersteuning door het College van B&W weten terug te draaien.

Momenteel worden in onze gemeente mensen met een medische of psychische beperking die niet zelf kunnen koken gecompenseerd voor de extra kosten. Het betreft een vergoeding van €5,07 per maaltijd voor mensen met een laag inkomen op bijstandsniveau. Daarmee konden zij de extra kosten voor het laten bereiden van een warme maaltijd mee betalen. Het college van B&W had al besloten om hier keihard op te bezuinigen, maar gesteund door een raadsbrede motie is deze bezuiniging nu van de baan.
Lees verder

Pagina's

U bent hier