h

SP Hulpdienst: Soepeler schuldhulpverlening niet vóór 2016

24 december 2014

SP Hulpdienst: Soepeler schuldhulpverlening niet vóór 2016

Het Boxmeerse college van b en w en de raad  heeft bij de begrotingsbehandeling afgelopen maand de kans kansen laten liggen om de beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening aan te passen.

*verantwoordelijkheden  omschreven in het beleidsplan.

Het huidige beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 geldt namelijk nog maar één kalenderjaar. Door niet nu al een nieuw plan met nieuwe regels op ter stellen moeten mensen in financiële problemen nog minimaal één jaar verder onder de oude, minder soepele en klantvriendelijke richtlijnen en criteria.

Volgens Theo Weenink van de SP Hulpdienst is dit vooral in deze tijden van crisis een gemiste kans. “Juist om deze mensen beter te ondersteunen en een echte oplossing te bieden. Het komt er nu gewoonweg op neer dat deze mensen nergens meer kunnen aankloppen.”

De SP Hulpdienst voorziet dat met het voortzetten van dit oude en niet bij deze tijd passende beleid nog veel meer mensen in een negatieve spiraal terechtkomen. “Hun schulden zullen alleen maar groter worden. Ze kunnen dan dus ook niet meer terecht bij de gemeente of de namens de gemeenten werkende Plangroep voor Schuldhulpverlening. Het niet kunnen sparen - want geen geld - is bovendien een blokkade om door de Plangroep geholpen te worden.”

Beslagvrije voet Weenink wijst in dit verband namens de SP Hulpdienst nog eens nadrukkelijk op de zogenoemde beslagvrije voet. “Dit betekent dat mensen altijd 90 procent van het bijstandsniveau over moeten houden om rond te kunnen komen. De overheid en incassobureaus schenden deze afspraak voortdurend. Bovenop hun schulden komen voor deze mensen dan ook nog eens de kosten voor bijvoorbeeld boedelbeslag, bankrekeningbeslag of kosten van incassobureaus en een via de rechtbank aan te vragen bewindvoerder. Dan vragen ze dus maar geen bewindvoerder aan.”

Drempel omlaag De laagdrempelig  aanmelding bij de gemeente Boxmeer kan volgens Weenink nog laagdrempeliger worden gemaakt. Het aanmelden telefonisch, via e-mail, via web-site en ketenpartners is natuurlijk al prima, maar nog niet genoeg, zo meent hij. “Immers, mensen in nood melden zich niet. Vooral uit schaamte.”

Boxmeer kan ook leren van andere gemeenten. Bijvoorbeeld van Nijmegen. Dat start een project voor mensen met een betalingsachterstand in hun zorgpremie en/of eigen risico. Met hulp van de rijksoverheid wordt geregeld om die achterstand af te kopen, zodat geen boete betaald behoeft te worden. Zo’n boete kan in totaal oplopen naar 375 euro.”

Kortom, aldus Weenink, er moet een betere en voor iedereen toegankelijke schuldhulpverlening komen. “En die laat nu minstens een jaar op zich wachten en dat is vooral jammer en schrijnend voor de mensen die hiermee te maken hebben.”

Reactie toevoegen

U bent hier