h

SP: Winsten AgriFood Capital niet naar BV

2 juli 2014

SP: Winsten AgriFood Capital niet naar BV

De gemeente Boxmeer is een van 20 partners in de oprichting van Agrifood Capital. Agrifood Capital heeft tot doel het stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen in de agrarische en voedselsector. De SP steunt dit initiatief van harte. Dit is goed voor de ontwikkeling van de regio en de  werkgelegenheid. De constructie waarmee de oprichting tot stand moet komen is voor de SP echter aanleiding een motie in te dienen.

De deelnemende gemeenten financieren de op te richten stichting en de stichting richt een BV op voor de uitvoering. Winsten vanuit de BV mogen uitgekeerd worden aan de bestuurders en commissarissen. De SP is van mening dat winsten terug dienen te komen aan de financiers van de stichting (de gemeenten). Wij verzoeken de raad met de motie de statuten van de stichting op dit punt aan te passen.

Reactie toevoegen

U bent hier