h

Motie - Heropenen onderhandelingen CAO SW

3 juli 2014

Motie - Heropenen onderhandelingen CAO SW

SP Motie om een brief te zenden aan de VNG waarin wordt aangegeven dat bevriezing van de CAO-sw onwenselijk is en bepleit wordt dat de werkgeversdelegatie van de VNG het overleg met de vakbonden heropent om te komen tot een passende CAO voor de SW-werknemers met dien verstande dat het rijk de extra kosten voor de CAO voor haar rekening neemt.

Ingediend door SP en PK - Unaniem aangenomen.

Klik hier voor de complete motie.

Reactie toevoegen

U bent hier