h

SP Boxmeer wil geen verrommeling buitengebied door oneerlijke horeca

16 september 2014

SP Boxmeer wil geen verrommeling buitengebied door oneerlijke horeca

Er is een sterke toename merkbaar van (pseudo)horeca in het buitengebied, variërend van Bed & Breakfasts, Minicampings, Theehuizen en locaties voor evenementen en (privé-)feesten. Hoewel dit uit toeristisch en economisch oogpunt  als positief kan worden ervaren moet het niet zo zijn dat deze en andere horecavormen ongebreideld kunnen opdoemen in het Boxmeerse buitengebied.

De SP is van mening dat het buitengebied bestemd is voor de landbouw en de natuur, hier passen horecagelegenheden niet in. Horeca hoort primair in de kernen waardoor de leefbaarheid daar behouden wordt en er geen overlast ontstaat in het buitengebied.

De aanwezige gebouwen in het buitengebied voldoen vaak niet aan de veel strengere eisen waaraan reguliere horecagelegenheden aan moeten voldoen. Dit  zorgt dan ook voor oneerlijke concurrentie met de horecagelegenheden in de kernen van onze gemeente. De SP is voorstander om een maximum aan het aantal evenementen te stellen.

Naar aanleiding van de bestemmingsplan wijzigingen voor Heide 8 in Oeffelt is er door de gemeenteraad en het college de afspraak gemaakt eerst beleid te gaan maken over (pseudo)horeca in het buitengebied. Dit zou duidelijkheid moeten scheppen in wat er wel en/of niet zou mogen bij initiatieven voor horeca in het buitengebied van de gemeente Boxmeer.

De SP heeft het gemeentebestuur een aantal aandachtspunten meegegeven welke meegenomen dienen te worden bij het formuleren van het nieuwe beleid zoals:

•    Geen grootschalige horeca, alleen ondersteunende en kleinschalige horeca.
•    Bij het verstrekken van alcoholische dranken dient de ondernemer altijd zelf te beschikken over een geldige Drank- en Horecavergunning hetgeen inhoudt dat zijn inrichting dient te voldoen aan het Besluit Inrichtingseisen Drank- en Horecawet zoals dat ook geldt voor ondernemingen in de kernen.
•    Binnen drie kilometer mag er geen regulier horeca aanwezig zijn
•    Oneerlijke concurrentie met horecagelegenheden in de kernen dient voorkomen te worden.
•    Maximaal 5 keer per jaar een evenement/feest per horeca locatie
•    De horeca activiteiten in het buitengebied mogen geen overlast opleveren aan dier én milieu.
•    De horeca activiteiten in het buitengebied mogen geen belemmering vormen voor het functioneren van nabij gelegen agrarische bedrijven.
•    De horeca zal een verkeers-aantrekkende werking hebben op het buitengebied. De  infrastructuur dient hierop berekend te zijn op het extra verkeer en er mag geen overlast zijn voor de omwonenden.
•    Er dient voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te zijn.
•    Terrasvoorzieningen etc. mogen alleen op eigen terrein.
•    Reclame-uitingen tot een minimum beperken om ‘verrommeling’ van het buitengebied te voorkomen. Geen reclame voor verstrekken van alcohol.
•    Een maximum stellen aan de oppervlakte voor de betreffende horeca
•    Direct handhaven bij overtredingen, zowel actief als reactief.

Reacties

Als SP-kiezer en bewoner van het buitengebied in de Gemeente Boxmeer snap ik van dit verhaal niets. Ik hoop dat ik het goed fout heb met mijn gedachte dat dit verhaal bedacht is door een SP-lid met een horecagelegenheid in een bebouwde kom die z'n omzet ziet dalen. En dan waarschijnlijk doordat hij niet met z'n tijd meegaat.
Volgens mij zijn er al regels en wetten zat die de horeca in de binnen- en buitengebieden regelen. Gewoon handhaven. En als die horeca in het buitengebied mag en kan overleven dan is er een behoefte aan.
Niet zeuren.Er zijn genoeg andere zaken waar je je als politieke partij druk om moet maken.Gebrek aan een goed idee? Ik heb er nog wel wat.

Beste Peter,

Allereerst bedankt voor je reactie op de website. Het is een goed teken dat je als SP kiezer kritisch blijft.

Dit verhaal is niet bedacht door een SP-lid met een horeca gelegenheid, volgens mij hebben we geen leden met een horeca zaak in één van de kernen van onze gemeente.

De SP merkt wel dat er steeds meer horeca activiteiten mogelijk worden gemaakt in het buitengebied en dat de regels hiervoor niet altijd duidelijk zijn. Om hier duidelijkheid in te krijgen gaat er (waarschijnlijk pas in het voorjaar 2015) een discussie gevoerd worden en wordt er beleid opgesteld om hier duidelijkheid in te krijgen. Op dat moment kan er ook daadwerkelijk iets aan handhaving worden gedaan wat nu niet het geval is.

Het is dus niet zo dat de SP geen horeca in het buitengebied wil. Als dit niet voor overlast zorgt en past binnen het beleid dan zijn wij hier niet tegen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de horeca in de kernen hieronder lijden doordat zij aan strengere regels moeten voldoen dan ondernemers in het buitengebied. Één van de kernwaarden van de SP is Gelijkwaardigheid en dat geldt voor ons in deze gevallen ook.

Je bent altijd welkom om hier een keer met de SP fractie over te komen praten. We horen graag jouw kant van het verhaal en nodigen je graag een keer uit. Laat maar even weten of je hier interesse in hebt.

Namens SP Boxmeer
Wilbur van den Hoven

Horeca buitengebied.
Beste mensen,
Horeca in het buitengebied, daar is al heel veel over gesproken door gemeente’s ,provincie’s t/m de Raad van State toe. Er veranderd veel in ons oohh zo mooie platteland. Lokale mensen als toeristen genieten mee van natuurgebieden en karakteristieke gebouwen. De consument veranderd, de grote zalen van vroeger waar de hele familie een lopend buffet voorgeschoteld kreeg ligt achter ons. Families worden kleiner en enkel in een grote zaal zitten eten wil men niet meer. Eerst een leuke activiteit (het liefst waar men vieze schoenen van krijgt) dan eten en drinken. Een boek vol reacties bevestigen de geweldige familiedagen.
Er is ontzettend veel geld gestoken in het openbaar maken van het platteland. Fietspaden, wandelroute’s en noem verder maar op. Natuur is voor heel veel mensen erg belangrijk, om even de dagelijkse zorgen te vergeten of om gezond een ommetje met de fiets te maken. Ook hier snakt de consument naar pauze plaatsen in natuurlijke omgevingen.( al is het maar dat er behoefte is aan een sanitaire stop)
De reconstructie wet is een aantal jaren in het leven geroepen om het platteland vitaal te houden. Gebieden werden toegewezen voor uitbreiding in de veehouderij. Daar waar geen uitbreiding gewenst was moest een plan gemaakt worden waar ook daar de plaatselijke boeren konden blijven verdienen. Deze boeren kunnen in de verbreding uitbreiden. Bestemmingsplannen werden herschreven, tal van rapporten liggen op de plank. De rode draad in al deze rapporten is landbouw, natuur en toerisme moeten samen smelten.
10 Jaar na dato zijn de plannen voor een groot gedeelte ingevuld. Grote stallen op gewenste plaatsen zijn gebouwd. De boeren in gebieden waar de natuur wenselijk zijn duurzaam dan wel biologisch en hebben een verbreding op hun bedrijf wat het inkomen moet aanvullen. De oohh zo dure reconstructie wet werkt. Gelukkig!
Het kan toch niet zo zijn dat juist deze vooruitlopende ondernemers een molensteen om hun bedrijfsvoering wordt gelegd door de verbrede activiteiten aan strakkere banden dan collega ondernemers te leggen. De noodzaak was een aanvulling op het inkomen. Ga hier dan ook geen beperkingen op leggen. Zo creëer je hobby bedrijfjes waar geen ruimte is om te investeren in zowel de bedrijfsvoering als in de natuurlijke uitstraling van het platteland. De kom horeca kan juist op deze bedrijven een geweldige aanvulling zijn. Wat vaak ontbreekt is een goede kok. Door samenwerking krijg te zo een win win situatie. Gaat het om agrarische verbreding dan wordt er voedsel op de boerderij verbouwd. Om deze producten te gebruiken in zowel de kom horeca als buiten de kom horeca krijg je een meer gedragen gebiedsproduct. Dit is een trend die nog steeds groeiend is. En zeg nou zelf, Het product wat ik u hier serveer is op gegroeid in de streek en is verzorgd door boer A. Of je serveert een kiloknaller zonder verhaal… Nu het snelle geld op op termijn geen duurzame bedrijfsvoering.
De Schutkooi
Een unieke plek waar zeer veel potentie in zit. Provincie Brabant als gemeente Boxmeer zijn zich hier ook van bewust. Met het project ‘Melken in de Maasheggen’ willen we nieuw leven blazen in de geschiedenis. Melkkoeien terug in de Maasheggen met bellen om de nek in de vorm van melkpakken. Deze melkpakken zijn door de locale melkfabriek ingepakt en staan in de lokale supermarkten. Het dure maasheggen gebied wordt met deze opbrengst een beetje tegemoet gekomen. De zorg werkt in het mooie natuurgebied, ook hier bespaard de overheid aan twee kanten. Poort van de Maasheggen, recreanten welke in het hele land van Cuijk verblijven krijgen duidelijkheid waar je dan toch moet zijn om dat oohh zo mooie natuurschoon te ontdekken. Brabant profileert zich met gastvrijheid. De spijker zou toch mis geslagen worden als je deze toerist niet eens een lekker glaasje biologisch bier mag aanbieden.
Eric Lamers, De Schutkooi ‘het mooiste plekje van Boxmeer ‘.

Reactie toevoegen

U bent hier