h

Vragen - Forse kortingen op jeugdzorg in Noordoost-Brabant

2 september 2014

Vragen - Forse kortingen op jeugdzorg in Noordoost-Brabant

Vragen raadslid dhr. J. Koelman betreffende forse kortingen op jeugdzorg in Noordoost-Brabant.

Inleiding

Begin deze week is bekend geworden hoe hoog (of liever hoe laag) de budgetten voorde jeugdzorginstellingen in onze regio worden. Weliswaar lijkt het om (ambtelijke) voorstellen te gaan, maar het geeft wel de richting aan. Navraag bij diverse instellingen op het terrein van de gespecialiseerde jeugdzorg (jeugdhulpverlening, GGZ, LVB en VG) maakt ons duidelijk dat het gaat om kortingen tussen de 20 en 50%!

De SP kan deze kortingspercentages niet plaatsen. In het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg, dat is vastgesteld door de gemeenteraad, is besloten maximaal 10% te korten. Daarnaast heeft staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer doorlopend gezegd dat de jeugdzorg in 2015 een ‘zachte landing’ zou maken, met een korting van 2 tot 3%. Dit is geen zachte landing: dit leidt tot een crash!

Als deze budgetten werkelijkheid worden per 1 januari 2015 zal dat vele slachtoffers opleveren: op de eerste plaats kinderen (en hun ouders) die de specialistische zorg simpelweg nodig hebben. Ook is het onvermijdelijk dat zulke kortingen leiden tot (massa)ontslagen in de jeugdzorg. Daarnaast zullen bepaalde organisaties gewoon omvallen. Tot slot zal het nu niet kunnen bieden van goede zorg op de lange termijn leiden tot veel meer persoonlijk leed én maatschappelijke schade. Tien jeugdzorgorganisaties, verenigd in het samenwerkingsverband JES!, hebben inmiddels een sterk noodsignaal afgegeven diverse gemeenten in de regio.

Verder navraag leerde ons dat het macrobudget dat naar gemeenten gaat (gebaseerd op 2012) al te laag berekend is en dat vervolgens gemeenten over dat te lage budget nog allerlei kortingen berekenen. Het resultaat is deze dreigende ‘crash’.

Vragen

1. Kent u de voorgestelde tarieven? Heeft u daarmee ingestemd? Hoe rijmt u deze forse kortingen met eerdere besluitvorming in de gemeenteraad?

2. Kent u de effecten voor de aanbieders van gespecialiseerde jeugdzorg? Vindt u die acceptabel?

3. Hoe rijmt u dit met de intentie tot ‘zachte landing’ en het continueren van zorg?

4. Bent u bereid de budgetten te verhogen, zodat geen kind buiten de boot valt en ontslagen worden voorkomen?

5. Wanneer en hoe is de gemeenteraad in de gelegenheid te besluiten over deze budgetten?

Reactie toevoegen

U bent hier