h

Machtsblok van ABC/CDA en D66 houdt SP buiten het College van BenW

1 april 2014

Machtsblok van ABC/CDA en D66 houdt SP buiten het College van BenW

De partijen ABC, CDA en D66 willen niet dat de SP met een wethouder deel gaat nemen in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Omdat zij een meerderheid hebben in de gemeenteraad kunnen en zullen ze dat tegenhouden.

De SP was in Cuijk de grote winnaar van de verkiezingen. Veel inwoners van onze gemeente hebben met hun stem op de SP aangegeven dat het tijd wordt voor een nieuwe wind in het Cuijkse gemeentebestuur.

Als je de grootste partij bent mag je het initiatief nemen om samen met andere partijen te gaan samenwerken in een coalitie. De coalitiepartijen leveren dan de wethouders, die samen met de burgemeester de raadsvoorstellen voorbereiden. Ze moeten samen zo groot zijn dat ze de meerderheid hebben, anders kunnen degenen die niet in de coalitie zitten -de oppositiepartijen- deze voorstellen wegstemmen.

De SP heeft als grootste partij het initiatief genomen om de coalitie te vormen en wil daarvoor een ervaren wethouderskandidaat van buiten de gemeente inzetten. Onze belangrijkste inzet in de onderhandelingen was dat de kwaliteit van de zorg voor ouderen, gehandicapten en de jeugdzorg overeind moet blijven. De gemeente moet vanaf volgend jaar die zorg gaan organiseren, maar de regering in Den Haag bezuinigt 25% op het geld wat nu aan die zorg wordt besteed. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Daarom wil de SP voor de komende jaren een reservepot vormen om alle mensen die zorg nodig hebben en tussen de wal en het schip vallen, toch te kunnen helpen. De SP wil dat geld vrijmaken door de gemeentelijke belastingen voor dure woningen en bedrijfspanden te verhogen. De sterkste schouders gaan dan de zwaarste lasten dragen.

ABC, CDA en D66 zijn het niet eens met die koers en hebben aangegeven niet meer verder te willen onderhandelen met de SP. Zij hebben met 10 van de 19 raadszetels een meerderheid en hebben daarmee hun macht gebruikt om de SP aan de kant te zetten. Waar de bevolking duidelijk heeft gevraagd voor vernieuwing willen de zittende partijen op de oude voet verder. Machtspolitiek dus, of zoals het spreekwoord zegt: ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was.

SP in actie voor de zorg, meld uw klachten

De SP komt dus in de oppositie terecht. Onze raadsleden zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. Samen met alle actieve SP’ers en samen met u zullen wij de gemeente aanklagen waar zij tekort schiet. We zien dagelijks om ons heen hoe de problemen nu al toenemen in de verzorgingshuizen, in de thuiszorg en in de jeugdzorg. Laat uw stem horen wanneer u daar zelf, of een van uw familieleden of buren mee geconfronteerd wordt. Meld uw klachten op raadslid.tonlobbe@cuijk.nl of bel naar 06-37119573. Wij nemen dan contact met u op.

Word lid

Nu de SP buiten het college van BenW wordt gehouden zit er maar een ding op en dat is nog groter groeien. Wilt u dat er werkelijk iets gaat veranderen in Cuijk en wilt u de SP daarbij steunen schrijf u dan in als lid.

Reactie toevoegen

U bent hier