h

Nieuws uit 2011

26 augustus 2011

Zilveren maandag mooi succes

Tijdens de kermis van Boxmeer is het traditie geworden om de ”zilveren maandag” te organiseren voor veelal oudere bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Boxmeer. Dit jaar (op maandag 22 augustus) hadden we geweldig mooi weer en was het druk met wel 800 mensen op het gemeentehuis-plein rondom een podium waar allerlei optredens waren. Het publiek bestond grotendeels uit veel ouderen, met of zonder scootmobiel, en je kon zien dat ze het naar hun zin hadden. Voor koffie en thee was gezorgd, en als College hebben we gezamelijk de oliebollen en kaneelstokken uitgedeeld aan de mensen.
Een erg mooie en hartverwarmende traditie, die we zeker moeten blijven voortzetten in Boxmeer, TOP!
Groeten Dick Schaap

Lees verder
26 juli 2011

Wielerspektakel weer naar Boxmeer `` In daags na de tour ``

Al vanaf 1975 is dit spektakel al te zien in Boxmeer, waar tienduizenden mensen komen kijken naar het wielrennen en zo niet onbelangrijk de geweldige sfeer die elk jaar weer heerst tijdens deze daags na de tour.

Lees verder
10 juli 2011

Kadernota 2011 Boxmeer vastgesteld

Bezuinigen met behoud van een sociaal gezicht.
Gisteren (7 juli 2011) heeft de gemeenteraad de kadernota voor 2011 vastgesteld. De kadernota is richtinggevend en bepalend voor de begroting van 2012 die in november moet worden vastgesteld. Meerdere redenen maakten het noodzakelijk dat de gemeente het komende jaar voor bijna € 1.000.000 moest bezuinigen. Bij de bezuinigingsmaatregelen zijn zo veel mogelijk de mensen met een kleine beurs ontzien, waarmee Boxmeer een gemeente blijft met een sociaal gezicht. De SP is daarom tevreden met het resultaat, de keuzes waren soms moeilijk maar wel altijd rechtvaardig om een sociale gemeente te blijven voor iedereen. Hieronder volgen nog enkele punten uit de kadernota, waar we trots op mogen zijn:

Lees verder
8 juni 2011

Geen VNG akkoord voor de paragraaf “werk”

Hallo allemaal,
vandaag, woensdag 8 juni 2011, ben ik voor de tweede dag bij het VNG congres geweest. Daar was uiteraard het belangrijkste onderwerp: het bestuursakkoord.Hiervoor is uiteindelijk een voorstel gekomen wat door 86% van de leden (= gemeenten, waaronder Boxmeer) is aangenomen.
Het voorstel gaat daarin niet akkoord met het voor onze rekening nemen van de sociale paragraaf over de Wet Werken naar Vermogen en dan vooral de extreme bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening.

Lees verder
5 juni 2011

SP ‘Denk en bouw mee aan betaalbare woningen’ avond succesvol voor velen

Boxmeer- 30 mei jl. organiseerde de SP afdeling Boxmeer in Cultureel Centrum De Weijer in Boxmeer, een informatie- en discussie avond voor de regio Land van Cuijk over de toekomst van sociale huur- en sociale koopwoningen. De aanleiding was dat de laatste tijd de bouw van sociale huur- en koopwoningen flink aan het verminderen is vanwege veranderende Europese- en nationale regelgeving. Ook de economische crisis heeft er toe bijgedragen dat er de laatste tijd bijna geen huurwoningen gebouwd werden. Volgens Edson Manuel, SP-raadslid binnen de gemeente Boxmeer en een van de organisatoren, is duidelijk gebleken hoe belangrijk en actueel dit onderwerp is gezien de grote opkomst en de actieve deelname van het publiek aan de discussie.

Lees verder
4 juni 2011

Wie betaalt de crisis?

Gemeenten worden opgezadeld met grote bezuinigingen op zorg en sociale werkvoorziening
(door André Daamen en Winfried Bosters)
Boxmeer- De regering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, heeft besloten om een groot gedeelte van de Jeugdzorg, de zorg voor chronisch zieken en de Sociale Werkvoorziening over te hevelen naar de gemeenten.

Het motto van deze kabinetsmaatregel is: minder regels en meer zorg op maat, dichtbij de burger georganiseerd. Maar de adder onder het gras is, dat men tegelijk ruim 2 miljard euro op deze regelingen bezuinigd. De Bezuinigingen komen voor bijna het volle pond op de schouders van de mensen met een midden of laag inkomen terecht. De hogere inkomens laat men nagenoeg ongemoeid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier