h

Nieuws uit 2011

25 november 2011

Eigen bijdrage? Helft bezoekers Inloop weg!

De SP in Boxmeer heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de eigen bijdrage voor gebruikers van ‘De Inloop’ in Cuijk en Boxmeer. De Inloop is een centrum voor ontmoeting en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische aandoening en is onderdeel van de GGZ zuidoost Brabant.

Lees verder
22 november 2011

SP in actie TEGEN armoede! Ga ook mee!

Op zaterdag 10 december kunt u met de SP-Boxmeer mee naar de landelijke manifestatie ARMOEDE WERKT NIET. De SP in Boxmeer steunt de landelijke manifestatie Armoede Werkt Niet. Door alle landelijke bezuinigingen op het sociale vlak, (WSW, WWB, WIJ, Wajong en PGB) komen er steeds meer mensen financieel in de knel of zelfs in de schulden terecht. Armoede Werkt Niet!

Ten behoeve van deze manifestatie heeft de SP-Boxmeer afgelopen zaterdag in het centrum van Boxmeer ruim honderd werkhandschoenen verzameld met handtekeningen erop van mensen die deze manifestatie steunen. Alle werkhandschoenen die in de afgelopen weken in heel Nederland verzameld zijn, worden op 10 december aan staatssecretaris Paul de Krom aangeboden.

Lees verder
20 november 2011

SP de straat op voor meer fietsenstallingen en tegen armoede!

Boxmeer – Op zaterdag 19 november was de SP-Boxmeer weer actief in het centrum van Boxmeer.

Voor onze actie om meer fietsenstallingen te krijgen in het centrum van Boxmeer en voor de landelijke actie ARMOEDE WERKT NIET.

Lees verder
14 november 2011

Steun waar nodig en bijdragen waar het kan.

Waar is bij deze begroting voor gekozen en waarom?

Op 9 november jl. waren de algemene beschouwingen. Tijdens deze algemene beschouwingen worden de plannen van de gemeente voor het komende jaar (2012) besproken. Wat is er tijdens de begrotingsbehandeling besloten en waarom? Dat is de vraag die bij veel mensen leeft. Begroting 2012De SP wil u graag in dit artikel nader informeren over de gemaakte keuzes in de begroting 2012, waarin er nauwelijks wordt bezuinigd op sociale zaken en we gaan steeds meer werken aan het eerlijk verdelen van de lasten.De landelijke bezuinigingen, met name op sociaal gebied, zullen ook onze gemeente de komende jaren hard treffen. Toch blijven we knokken voor een menswaardig en sociaal Boxmeer.

Lees verder
10 november 2011

SP Onderzoek Fietsenrekken heeft nu al resultaat!

Het onderzoek dat de SP heeft gestart om te kijken naar de bekeuringen en het tekort aan fietsenrekken heeft nu al resultaat opgeleverd. Tijdens de Algemene Beschouwingen en de Begrotingsbehandeling 2012 van woensdag 9 november zijn er toezeggingen gedaan door het college. Zo heeft wethouder Jos de Graaf toegegeven dat er een tekort is aan fietsenrekken. Burgemeester Karel van Soest gaf aan dat er gepast gehandhaafd gaat worden zolang er nog een tekort aan fietsenrekken is.

Natuurlijk gaat de SP nog door met het onderzoek. Dit onderzoek zal uit moeten wijzen wat de mensen vinden van het fietsbeleid en de fietsenstallingen. De SP vindt wel dat er zo snel mogelijk extra fietsenstallingen dienen te komen. Wilt u ook uw mening geven, dat kan. Mail dan naar fietsinhetrek@gmail.com of reageer op onze Facebook pagina SPboxmeer.

Lees verder
6 november 2011

SP onderzoekt bekeuringen fietsenactie Gemeente Boxmeer

De SP Boxmeer start een onderzoek naar het fietsen-beleid en de bekeuringen die zijn gegeven aan fietsers in Boxmeer.
fietsen Sinds 1 november zijn er in Boxmeer in het kader van met de fietsenactie “fiets in het rek, is nog niet zo gek” al tientallen boetes uitgedeeld. De SP in Boxmeer wil graag van u weten of u het terecht vond dat u de boete gekregen heeft. Ook zijn we bezig te inventariseren op welke plaatsen er fietsenrekken bij moeten komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier