h

Nieuws uit 2011

21 februari 2011

Dinsdag 22 februari 2011: Megastallen PROTEST manifestatie

Dinsdag 22 februari 2011: Megastallen PROTEST manifestatie van 20.00 tot 22.15 uur in de Verkadefabriek Den Bosch. Namens SP aanwezig: Emile Roemer! SP Statenlid Veerle Slegers en Eerste Kamerlid Eric Smaling. Een avond over de brandende kwestie in de intensieve veehouderij (megastallen). Tijdens de avond zal er een panel zijn met politici en een forum van deskundigen op het gebied van milieu, natuur, landbouw en gezondheid. Daarnaast zijn diverse belangenorganisaties en actiegroepen aanwezig!

Lees verder
18 februari 2011

‘ Urgentieverklaring bij woningtoewijzing weer invoeren’

SP Boxmeer: Mooiland Maasland moet mensen in nood helpen.
Op dit moment blijven mensen die dringend een huurwoning nodig hebben veel te lang op de wachtlijst staan bij Mooiland Maasland. Want de wooncorporatie bouwt te weinig en wil niet meewerken aan een urgentie-regeling.
Gevolg is dat deze groep mensen vaak veel te duur moet gaan huren op de particuliere woningmarkt. SP-raadslid Edson Manuel vindt het een slecht zaak dat Mooiland hier niets concreet aan wil doen. Terwijl dit toch vrij eenvoudig geregeld kan worden, door gewoon de loting van huurwoningen anders te organiseren.

Lees verder
5 februari 2011

Verkiezingscampagne provinciale staten.

Boxmeer – Op 13 februari start de landelijke verkiezingscampagne van de SP voor de provinciale statenverkiezingen. Deze verkiezingen worden op 2 maart a.s. gehouden. De SP hoopt dat veel mensen gaan stemmen. Natuurlijk moet ieder voor zichzelf uitmaken waar hij of zij op gaat stemmen. Maar het zou toch mooi zijn als veel mensen gaan kiezen voor een sociale samenleving. Een samenleving van eerlijk delen, zorg voor iedereen en goed en betaalbaar onderwijs.Op de SP-kieslijst van de provincie Brabant staan ook twee mensen uit Boxmeer, namelijk Sohela Hosseini en Jan van Neerven.

Het eerste PROTEST-verkiezingsbord is door hen samen beplakt

Lees verder
4 februari 2011

SP-Boxmeer:’ Crematorium in Sambeek ja / neen’

Boxmeer – De SP-Boxmeer houdt op zaterdag 12 februari een enquête in Sambeek. Onderwerp is de mogelijke komst van een crematorium nabij de algemene begraafplaats aldaar. De enquête wordt in de directe omgeving van de algemene begraafplaats gehouden onder ruim 100 huishoudens.
SP raadslid Edson Manuel legt uit: “ Dit in navolging van de eerder gehouden enquête in Boxmeer, waar ook plannen zijn voor een crematorium in de wijk Hollesteeg. We willen ook in Sambeek peilen hoe de directe omwonenden denken over de komst van een crematorium nabij de begraafplaats.”
Voor de uitslag van de enquête klik hier.

Lees verder
31 januari 2011

SP Boxmeer gaat in debat met Mooiland Maasland. Meer betaalbare huurwoningen in onze gemeente

Boxmeer- Afgelopen zaterdag, 29 januari, ging de Boxmeerse afdeling van de Socialistische Partij in het winkelcentrum van Boxmeer in gesprek met het publiek over het huurwoning-vraagstuk. De SP is bezig met een inventarisatie van zaken of problemen waar huurders en woningzoekenden tegenaan lopen bij het vinden van een (andere) huurwoning.
Volgens SP-afdeling past deze actie in een reeks van acties die de SP de afgelopen jaren al heeft gevoerd voor behoud en uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen.
Op dinsdag 8 februari a.s. vindt er tijdens de commissievergadering een debat plaats met Mooiland-Maasland. Dit debat vindt plaats op initiatief van de SP.

Lees verder
28 januari 2011

SP-wethouder Moeskops legt functie neer

Per 27 januari 2011 heeft onze wethouder Bert Moeskops zijn functie neergelegd. Hij heeft zijn ontslag ingediend bij de burgemeester en de gemeenteraad van Boxmeer om 'persoonlijke en medische redenen', die uiteraard met elkaar te maken hebben. Moeskops: "Als de draaglast de draagkracht langere tijd overschrijdt, dan moet je voor jezelf een grens trekken. Niet meer en niet minder heb ik gedaan. Ik wens het college en de gemeenteraad van Boxmeer alle goeds en veel succes met hun werk als bestuurders. Boxmeer en de regio verdienen dat.
Tot slot wil ik de SP bedanken voor de kansen en de mogelijkheden die zij mij heeft geboden in de afgelopen tien jaar dat ik voor deze mooie partij en haar idealen van Menswaardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit heb mogen werken."

Lees verder

Pagina's

U bent hier