h

Nieuws uit 2011

30 mei 2011

SP steunt burgerinitiatief “Behoud bibliotheken Vierlingsbeek en Overloon” van harte!

Tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. is een motie van SP/CDA/LOF om de burgerinitiatieven in Overloon en Vierlingsbeek financieel te ondersteunen, raadsbreed aangenomen. In de motie wordt gevraagd om tot 2016, tienduizend euro per initiatief bij te dragen, daarnaast willen we een evaluatie in de loop van 2012 om te kunnen beoordelen of alles naar wens en volgens afspraak verloopt en vragen we aan Biblioplus om in goed overleg met de initiatiefnemers een bibliotheek-pakket samen te stellen.
Het college van b&w heeft toegezegd om de motie uit te gaan voeren zoals afgesproken.

Lees verder
29 mei 2011

SP afdeling Boxmeer biedt wethouders notitie de Box aan

Boxmeer - Op 29 mei 2011 heeft de SP afdeling Boxmeer de notitie “Een goede thuisbasis voor jongeren in Boxmeer” aangeboden aan de wethouders mevrouw Hendriks-van Haren (accommodaties) en de heer Schaap (jeugd). Uit handen van Sp-er Wilbur van den Hoven ontvingen beide wethouders deze notitie tijdens de Open Dag in de Box. Dit naar aanleiding van de plannen die er zijn om het gebouw van jongerencentrum De Box te slopen en in het gebouw de Morgenster een nieuw jongerencentrum te vestigen.

Lees verder
13 mei 2011

SP Boxmeer organiseert bijeenkomst stimulering sociale woningbouw.

‘Behoefte aan sociale woningbouw onveranderd groot’
Boxmeer - De laatste tijd is de bouw van sociale huur en koopwoningen flink aan het verminderen vanwege veranderende Europese- en nationale regelgeving. Ook de economische crisis heeft er toe bijgedragen dat de verkoop van woningen in het slop is geraakt. Dit heeft tot gevolg dat woningcorporaties terughoudend zijn in het realiseren van nieuwe betaalbare eengezins huur– en koopwoningen.Voor de SP Boxmeer is het een uitdaging de sociale wonignbouw te helpen vlot te trekken.

Lees verder
6 mei 2011

SP WIL BETER JEUGDBELEID IN BOXMEER.

NOTITIE “EEN GOEDE THUISBASIS VOOR JONGEREN IN BOXMEER”

Lees verder
16 april 2011

SP Boxmeer: ‘Geen maatschappelijk draagvlak voor Crematorium Hollesteeg’

‘Rapport Crematorium ja / nee’ overhandigd aan B &W van Boxmeer

Op 14 april 2011 heeft SP raadslid Edson Manuel namens SP Boxmeer het rapport “Crematorium in de gemeente Boxmeer ja / nee “ officieel overhandigd aan de Burgemeester van de gemeente Boxmeer. Het Boxmeers college van B & W heeft op 15 juni 2010 besloten in principe medewerking te verlenen aan twee initiatieven om te komen tot de realisatie van een crematorium binnen de gemeente. De locaties bij Uitvaartcentrum Schrijen aan de Hollesteeg ( Boxmeer Noord ) en bij de algemene begraafplaats in Sambeek spelen hierbij een rol.

Lees verder
7 april 2011

Onderzoek SP Cuijk en Boxmeer naar eigen bijdrage ‘De inloop’ in Cuijk en Boxmeer

De SP in Cuijk en Boxmeer gaan een onderzoek doen naar de gevolgen van de eigen bijdrage voor gebruikers van ‘De Inloop’ in Cuijk en Boxmeer. De Inloop is een centrum voor ontmoeting en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier