h

SP WIL BETER JEUGDBELEID IN BOXMEER.

6 mei 2011

SP WIL BETER JEUGDBELEID IN BOXMEER.

NOTITIE “EEN GOEDE THUISBASIS VOOR JONGEREN IN BOXMEER”

Op 3 mei jl. heeft de SP haar notitie “Een goede thuisbasis voor jongeren in Boxmeer” ingediend bij het college van b&w. Op dit moment zijn er plannen in de maak om het gebouw De Box te slopen en in het gebouw de Morgenster een nieuw jongerencentrum te vestigen. Maar de mogelijke verhuizing is niet het enige, het jongerencentrum draait de laatste paar jaar niet meer zo goed.

SP raadsleden Hilly van Neerven en Winfried Bosters zijn naar aanleiding hiervan een onderzoek gestart. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in de eerder genoemde notitie. Hierin staat omschreven welke zaken anders moeten of voor verbetering vatbaar zijn. Er wordt om extra aandacht gevraagd voor het beter vormgeven van het jongerenwerk en het jongerencentrum in Boxmeer.

Als belangrijke verbeterpunten voor het jongerencentrum werden door veel mensen genoemd, het beheer van het gebouw en het verder uitbreiden van professionele begeleiding zodat er weer meer activiteiten kunnen plaatsvinden.

Winfried Bosters “De SP wil dat er weer een goed lopend jongerencentrum in Boxmeer komt. Dat jongeren stimuleert om samen te werken en om eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen.”
“En het moet een plek zijn waar je bijvoorbeeld samen met anderen lekker uit je dak kunt gaan met muziek, een feestje kan bouwen of gewoon lekker een avondje kunt hangen. In de notitie die we geschreven hebben gaan we uitgebreid in op het nut en de noodzaak van een jongerencentrum in Boxmeer” Aldus Hilly van Neerven

Nog voor het zomerreces komt het college met een voorstel over de mogelijke sloop van het gebouw De Box en de eventuele nieuwe locatie het gebouw De Morgenster.
De SP vindt dat een jongerencentrum een veel bredere functie moet hebben dan een plek om te hangen of te chillen. Het moet jongeren de mogelijkheid bieden om met en voor elkaar de weg naar volwassenheid te zoeken. Door het organiseren van bijvoorbeeld activiteiten of info-dagen over zaken waar jongeren uit de doelgroep behoefte aan hebben.

U bent hier